Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

De Levantreis van Wynant Hendriksz, druk 1, 110 blz.
prijs f 1,40; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Wijnant Hendricksz, een koopmansleerling, neemt het leven luchthartig op. Eindelijk wordt hij door zijn vader geplaatst op de "Landtskroon", een Levantvaarder. Wanneer een gedeelte van de bemanning aan de kust van Klein-Azië water gaat halen wordt Wijnant door de Turken gevangen genomen en op de galeien geplaatst. Na een zware tijd weet hij te ontvluchten en wordt opgenomen door een galei van de Venetianen, de vijanden van de Turken. Later komt hij op "d Oranjeboom" weer thuis. Strekking: Dikwijls moet men door schade en schande wijs worden.
Conclusie: Een prachtboek, dat de jongens graag in één ruk zullen willen uitlezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

De Levantreis van Wynant Hendriksz, druk 2, 109 blz.
prijs f 1,30; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Wijnant-Hendriksz is de zoon van een Amsterdams koopman uit de 17e eeuw. Past niet goed op. Strafmaatregel van vader: als kajuitsjongen op een koopvaardijschip mee naar de Levant. Op deze reis veel wederwaardigheden. Komt o.a. terecht bij de Turken op galeien. Dus galeislaaf. Door dit alles komt hij tot bezinning en denkt met weemoed terug aan het ouderlijk huis. Tenslotte weer behouden thuis. Strekking: Harde maatregelen moeten ouders soms nemen bij de opvoeding van hun kinderen, maar dan uit liefde tot heil van het kind.
Conclusie: Mooi jongensboek, dat zeker graag gelezen wordt. Gehoorzaamheid aan het 5e gebod. Spannend verteld. Religieuse strekking heel goed. Ook psychologisch verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

De Levantreis van Wynant Hendriksz, druk 3, 109 blz.
prijs gecartonneerd f 1,35; jongensboek.
Inhoud: Wijnant Hendricksz, de zoon van een Amsterdams koopman uit de 17de eeuw, wordt wegens wangedrag op een koopvaardijschip geplaatst als kajuitsjongen. Deze harde maatregel is een zware straf voor hem. Veel avonturen maakt hij mee op deze reis, bij de Turken komt hij terecht, als galeislaaf, maar wonderlijk geleid komt hij toch nog behouden thuis. Hij was ook heel erg beginnen te verlangen.
Conclusie: Wel een zeer zware straf wordt deze jongen opgelegd. Of dit nu wel helemaal verantwoord was, laat ik maar in het midden. Maar wel heeft dit verhaal deze goede strekking, dat we gehoorzaamheid dienen te leren. Met een slappe opvoeding zijn de kinderen niet gediend. De jongens zullen dit boek vol avonturen graag lezen. Ook heeft het een goede strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

De Levantreis van Wynant Hendriksz, druk 4, 110 blz.
prijs gebonden f 1,35; jongensboek.
Inhoud: De hoofdpersoon is het zoontje van een Amsterdamse koopman uit de 17e eeuw. Op 't kantoor past hij slecht op en nu moet hij als kajuitjongen naar de Levant. Dat wordt een hard leven voor de jongen, nu leert hij het ouderlijk huis waarderen. Hij raakt in gevangenschap bij de Turken, maar weet te ontvluchten en komt als een verloren zoon weer thuis. Strekking: Blind voor Gods zegeningen hebben we dikwijls een harde weg nodig om ze te waarderen en God er voor te danken.
Conclusie: Boeiend, leerzaam historisch verhaal. Laat ons zien hoe hard het zeemansleven was en hoe we dikwijls Gods zegeningen in ons leven pas leren waarderen, als we ze moeten missen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.