Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Cowboy op de Creek-Ranch, druk 1, 122 blz.
prijs ƒ 1,65; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Jan Dikkers, die in Holland zijn ouders verloor, zoekt en vindt werk in Amerika. Hij wordt cowboy bij een veehouder, weet zich aan te passen en door getrouwe plichtsbetrachting zich een positie te veroveren. Strekking: Opvoedkundig goed, godsdienstig ook.
Conclusie: Een beleven van: Heb God lief boven alles en de naaste als zichzelf. Voor jongens een zeer goed boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Cowboy op de Creek-Ranch, druk 2, 123 blz.
prijs gecartonneerd f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Jan Dikkers, een Hollandse emigrant, komt als cowboy op de Creek-Ranch. Hij blijft wat hij is en geeft door zijn levenshouding het goede voorbeeld. Hij praat niet alleen vroom, maar leeft ernaar. Strekking: Onder de andere cowboys is er één, die niet kaarten veel geld verspeelt en daardoor van kwaad tot erger komt, mede door Jan Dikkers wordt hij weer op het rechte pad gebracht.
Conclusie: Een echt jongensboek, dat het verderfelijke laat zien van het kaartspel en een leven zonder God. De jongens zullen dit boek in één adem uitlezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Cowboy op de Creek-Ranch, druk 3, 123 blz.
8 t.d.t., G.K.C.B., J. 12-13 j. (zie BB 1959). Een boek, dat we graag onze jongens (en meisjes) van 12 jaar en ouder in handen geven. Het is spannend zonder sensatie. Leerzaam zonder schoolmeesterachtigheid. Christelijk, zonder iets, wat naar prekerigheid zweemt. Daarom hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

H. Henszen Veenland

Cowboy op de Creek-Ranch, druk 3, 123 blz.
prijs gecartonneerd f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Een Hollandse jongeman, Jan Dikkers, emigreert naar het Verre Westen, waar hij als cowboy werk vindt op de Creek-ranch. Hij geeft door zijn levenshouding het goede voorbeeld. Hij helpt een andere knecht ontmaskeren als veedief en rover. Door speelzucht komt deze van kwaad tot erger. Mede door Jan Dikkers wordt hij weer op 't goede pad gebracht. Strekking: Eerlijkheid en plichtsbetrachting doen iemand vooruitkomen in de wereld. De bereidheid te vergeven is gevolg van ontvangen genade.
Conclusie: Een goed en spannend boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Cowboy op de Creek-Ranch, druk 4, 123 blz.
prijs gebonden f 2,55; jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Jan Dikkers emigreert naar Amerika en zoekt werk. Hij wordt cowboy op de Creek-Ranch. Z'n huisgenoot Bill is een hartstochtelijk kaartspeler en een veedief. John doet zijn best hem te redden, maar Bill wil niet. Zelfs berooft hij een eenzame oude jager in z'n blokhut van zijn spaarcenten. Maar 't komt uit door een spoor van z'n laarzen, die in een tafelpoot was blijven haken. De oude jager en John gaan Bill opzoeken, redden z'n leven en brengen hem tot inkeer door hem vergiffenis te schenken.
Conclusie: Een kostelijk "Indianenboek", al wordt er niet over Indianen gerept. Boeiend, spannend voor jong en oud. 't Geeft een prachtige schets van het leven onder de cowboys, maar ook van het geloof van Jan en de jager, dat rijke vruchten draagt. Een Christendom van de daad, dat met diepe verwondering vervult. En dat in veler leven verandering brengt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.