Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Daar klept de klok weer, druk 1, 182 blz.
prijs gecartonneerd f 3,50; jongensboek.
Inhoud: Dit boek vertelt van een stuk geschiedenis uit het verre verleden. Dit verleden blijft boeien. Het is immers de strijd om de vrijheid en vrijheid zit ons in het bloed. De Stellingwervers hebben de strijd geregeld aan te binden met de Saksers, die komen roven en plunderen. Wanneer ze echter menen dicht bij de vrijheid te zijn, neemt Karel V bezit van dit gebied.
Conclusie: Dit boek heeft goede kwaliteiten. Een goede godsdienstige strekking loopt er door heen en verschillende gedeelten zullen de jongens zeker boeien. Maar er komen ook wel stukken in voor, die de kinderen minder zullen bezig houden. Toch is het wel aan te bevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.


Daar klept de klok weer, druk 1, 182 blz.
Ook in "Haan's Bibliotheek voor de jeugd" werd een historisch verhaal opgenomen. De auteur is H. Hoogeveen, de titel : Daar klept de klok weer. Rond het jaar 1500 speelt zich in wat nu de noordelijke provincies zijn, de vrijheidsstrijd af van Friezen en Stellingwervers. Afwisselend wordt de strijd gevoerd tegen Saksen, de bisschop van Utrecht en Karel V. Het is een onbarmhartig en bloeddorstig verhaal geworden, dat weinig erbarmen kent voor vijanden en zwakkelingen die verraders worden. Mensenlevens tellen niet zwaar. Wellicht heeft de schrijver hiermee de ruwe en barre tijden willen tekenen waarin het verhaal speelt. Hij tekent echter de verhoudingen wat scheef en laat zijn figuren uit (nog) katholieke streken wel zeer sterk denken in termen die eerder in de reformatie dan in het katholieke geestesleven thuishoren. Het vertrouwen op God speelt een grote rol, maar het heeft de schijn dat dit voor de meesten meer een mond-belijden is dan een met het hart beleven. Om deze redenen zou den wij het eenvoudig, maar levendig geschreven boek, dat bovendien verschillende anachronismen bevat, met enige voorzichtigheid gehanteerd willen zien. (geb. f 3,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.