Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Bijbelsch prentenboek , druk 1, 12 blz.
Zeer eenvoudig, zooals een moeder of onderwijzeres het aan tamelijk jonge kinderen zou doen, wordt in deze Bijbelsche prentenboeken kort en duidelijk zonder omhaal van woorden en onnoodige ophelderingen het een en ander omtrent enkele Bijbelsche personen verteld. De tafereelen uit het Oude Testament zijn: Abrahams Offer; Eliëzer, de trouwe knecht; Jozef en zijn Broeders; De koperen slang; Ruth; Van Herdersknaap tot Koning; die uit het Nieuwe: De Vlucht naar Egypte; De Zaaier; De verloren zoon; Maria en Martha; De Opwekking van Lazarus; De Wandelaars naar Emmaus. De schrijfster blijft van het begin tot het eind getrouw aan de voorstelling, die de Heilige Schrift geeft. De verklaring van de gelijkenis van den zaaier is wel wat erg oppervlakkig, terwijl het gedichtje: »Het ééne Noodige« niet veel meer dan rijmelarij is. De platen zullen de kinderen wel mooi vinden; Oostersche vormen en kleuren komen er goed uit. Papier en druk zijn zeer goed. Aanbevolen voor kinderen van 10 à 11 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912