Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Bert Fransen, druk 1, 94 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bert Fransen is uit een gezin, waar moeder Godsdienstig is, maar vader, een beste man, gaat 's Zondags wel eens visschen. Bert raakt door omgang met slechte vrienden op het verkeerde pad en helpt mede diefstalletjes te plegen op de markt en langs de havens. Hij wordt gesnapt en gaat dan vanwege de reclasseering naar een gezin in Friesland. Hier maakt hij het best. Treerk uit het gezin, waar hij in huis is, wordt een goede vriend voor hem en Bert komt na een paar jaar weer in Amsterdam terug, waar hij als kappersbediende zijn weg vindt. Hij vergeet den Heere niet in zijn leven. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, dat niet onverdeeld bevredigt. Er is soms halfheid in. Vaak is het ook oppervlakkig. De strekking is echter wel goed, maar 't is de oude kwaal, het is niet pittig genoeg. Taal en stijl zijn in orde. Het ziet er keurig uit. Conclusie. Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.