Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

't Kleuterclubje i. Kareltje, druk 1, 21 blz.
G.K.O. 3 t.d.t. Voor de kleuters. Vandaar indeeling in lettergrepen. Zelfs de „ukkepukken" krijgen tegenwoordig al hun „trilogie". Heusch echt! Kareltje, Anneke, Pietepiet. Ziehier het eerste deel dezer Gullbranssen in zakformaat! Een clubje van vijf kinderen die prettig spelen. De harmonie wordt echter verbroken, doordat Karel, als de anderen de straat willen oversteken, niet verder meedoet, omdat zijn moeder hem dat oversteken heeft verboden. Bijna had hij meegedaan, maar hij weet: al ziet moeder hem niet, de Heere Jezus ziet alles. Weldra is de goede verhouding weer hersteld. De strekking is dat wij gehoorzaam moeten zijn, ook als wij alleen zijn, en dat wij dat alleen kunnen, als de Heere Jezus ons wil helpen en Hij ons liefheeft. Dit eenvoudige boekje is knap geschreven, kinderlijk en Christelijk. Het is goed voor de allerkleinsten en behoort in zijn soort tot het betere genre. De omslag is buitengewoon goed. We geven het gaarne onze aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938't Kleuterclubje i. Kareltje, druk 1, 21 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 't Kleuterclubje bestaat uit 2 jongens en 3 meisjes. Het eene jongetje heet Kareltje. Ze spelen treintje met auto-steps, fietsjes, enz. Kareltje moet aan een kant van de straat blijven en gehoorzaamt ook, ondanks de scheldwoorden van de anderen. Hij maakt kennis met een meisje, dat haar beentje heeft gebroken en moet liggen. Zij zal straks ook tot het kleuterclubje behooren. Als Kareltje weer bij moes is, vertelt hij alles wat er dien middag is gebeurd en ook is dan de vrede onder de kleuters weer hersteld. Algemeen op- of aanmerkingen: Dit boekje is een van de serie van 3 voor de kleinsten. Het godsdienstig element is er b ij g e m a a k t. 't Is een verhaaltje met een beetje godsdienst-vernis er op. 't Kan ons niet in het minst voldoen. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.