Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Van een wonderdokter en een potsenmaker, druk 1, 77 blz.
Een onaangenaam geuzenboek, waarin aan de roomsen niet veel goeds wordt toegeschreven is Van een wonderdokter en een potsenmaker, door Henk van Mussendorp. De vijandige houding van de protestanten tegenover de katholieken geeft een onaangename sfeer aan dit kinderboek.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.Van een wonderdokter en een potsenmaker, druk 1, 77 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Frans, de knecht van de oude wonderdokter, is bevriend met Leo, de potsenmaker en spion van Prins Maurits. Samen beleven ze spannende avonturen rondom Steenwijk en Coevorden, wanneer ze deze plaatsen verkennen. Uiteindelijk komt Frans te weten dat Leo waarschijnlijk de spoorloos verdwenen kleinzoon van de oude wonderdokter is. De herkenning en het wederzien schenken grote vreugde. Strekking: Kinderlijk wordt gewezen op de grote waardij van waarachtige vroomheid en afhankelijkheid van de Heere.
Conclusie: Een spannend boek voor jongens van 10-12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.


Van een wonderdokter en een potsenmaker, druk 2, 86 blz.
prijs f 1,20; gebonden; jongensboek.
Inhoud: De Meyenborgh is lange tijd een onbewoonde villa geweest. De dorpsjongens hebben op het terrein "hun" voetbalveld gemaakt. Als er een nieuwe (invalide) bewoonster komt, zijn ze "hun" veld kwijt. Door onbetamelijke plagerijen trachten ze de bewoonster (door hen "het kamerplantje" genoemd) te verdrijven. Haar blijvende goedheid wint, hoewel ze door de jongens in grote rouw is gedompeld. Strekking: Overwin 't kwaad door liefde. Breng het Evangelie aan hen, die er van vervreemd zijn. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Een onwaarschijnlijk verhaal: ongehoorde kwajongensstreken, zelfs met dodelijke afloop, maar... geen straf. Godsdienstig te week. De stijl doet hier en daar aan parallellisme denken.
Eindoordeel: niet aanbevolen. prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de moeilijke strijd om de vrijheid van ons land uit de tijd van Prins Willem van Oranje. Frans is de pleegzoon van een wonderdokter. Met geneesmiddelen gaat Frans op stap en kan dan gemakkelijk iets aan de weet komen over de sterkte van de vijand in bepaalde plaatsen. Zijn vriend Leo gaat ook mee, zo doen zij dienst als spion. Het blijkt later, dat Leo een kleinzoon is van de oude wonderdokter. Wat is de oude, man blij, als hij hem terugziet.
Conclusie: Dit boekje brengt ons in een tijd vol wreedheden. Maar ook lezen we van geloof en vertrouwen op de Heere. Voor de jongens is het een verhaal vol spannende momenten, wat ze graag zullen lezen. Het is goed, dat de herinnering aan die vrijheidsstrijd ook levendig blijft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.