Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoop van de Weg

't Kwam tóch weer goed, druk 1, 16 blz.
prijs f 0,30; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8 jaar.
Inhoud: Gerrie leest op de stoep van het burgemeestershuis het boekje, dat ze op school heeft gekregen. Een jongen van een andere school, Gijs, neemt 't haar af. Thuis leest Gijs het Kerstverhaal uit het boekje, hij begrijpt niet alles en vraagt zijn moeder er meer van te vertellen, die er echter ook niet veel van weet, maar "in de kerk kun je er van horen". Uit nieuwsgierigheid gaat hij bij de kerkdeur staan. Daar ziet Gerrie hem. Gerrie's vader neemt hem mee de kerk in. 's Middags mag hij bij Gerrie in huis komen en hoort het Kerstevangelie. Zo leert hij de Heere Jezus kennen. Dan is hij - net als Gerrie - Gods kind.
Conclusie: Het verhaal, kinderlijk-eenvoudig verteld, doet onwaarschijnlijk aan. In godsdienstig opzicht wat oppervlakkig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Joop van de Weg

't Kwam tóch weer goed, druk 2, 16 blz.
prijs f 0,30; in slappe omslag: jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Gerrie heeft van haar onderwijzeres een boekje gekregen en zit op een stoep daarin te lezen. Een slecht gehumeurde jongen van een andere school pakt het af en gaat er mee vandoor. Hij leest het boekje - een Kerstverhaal - 's avonds thuis, maar snapt er niet veel van. Een gezegde van moeder op een vraag van hem is aanleiding om de volgende dag bij het aangaan van de kerk daar te gaan kijken. Gerries vader neemt hem mee naar binnen en nodigt hem bij het uitgaan van de kerk uit om 's middags hij hen te komen en tegelijk Gerries boekje mee te brengen. En zo viert Gijs daar het Kerstfeest mee. Strekking: Deze onverschillige jongen uit buitenkerkelijke kring wordt liefde gewonnen. "Als God ergens mee bezig is, komt het altijd goed."
Conclusie: Dit verhaaltje doet ietwat gezocht en onwerkelijk aan. Tegen de slotregel heb ik bezwaar. Die getuigt van een oppervlakkige godsdienst.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.