Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.H. van Maren

15 gulden voor Flappie, druk 1, 32 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Tieske heeft zijn konijn Flappie verkocht aan Kromme Krijn, die het graag had voor zijn zieke dochtertje Leida. De prijs is veel te hoog, maar Krijn heeft geen verstand van konijnen. Na een droom over het Kerstfeest ziet Tieske in, dat hij verkeerd gedaan heeft en brengt hij Krijn f 6,- terug. Strekking: Het Kindeke is uit de hemel neergedaald voor zondaren.
Conclusie: Een aardig verhaal met opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
G.H. van Maren

15 gulden voor Flappie, druk 2, 32 blz.
prijs in slappe omslag f 0,50; jongensboek.
Inhoud: Tieske verkoopt zijn konijn aan kromme Krijn, die het hebben wil voor zijn zieke dochtertje. Krijn moet er 15 gulden voor betalen, wat veel te veel is. Dan stookt Tieske ook nog de jongens op om Krijn met sneeuwballen te gooien. Al die plagerijen beantwoordt Krijn door Tieske goed te doen en te helpen. Tieske droomt van het Kindeke, krijgt berouw en maakt zijn kwaad goed. Krijn krijgt een gedeelte van zijn geld terug. Strekking: Wie kwaad doet, kan geen Kerstfeest vieren. Het Kindeke wendt zich af van jongens, die niet met een eerlijk geweten Zijn lof kunnen zingen.
Conclusie: De schrijver heeft zijn fantasie wel wat al te ongebreideld de vrije loop gelaten, als hij een arme man 15 gulden voor een konijn laat betalen en ook nog een worst weggeeft. Het verhaal van de droom van Tieske doet, zacht gezegd, ook wel wat onwennig aan.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.