Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Van Janneke en Jopie, druk 1, 40 blz.
G.K.0. 8 t.d.t. 20 cent. Janneke, een meisje van buiten, logeert bij tante in de stad, omdat haar moeder ziek is. Ze vindt een vriendinnetje in Jopie, een buurmeisje van bijna 7 jaar. Op een ochtend gaan ze samen spelen in het zand, maar worden ze door groote jongens weggejaagd. Nu oppert Janneke het denkbeeld, winkels te gaan kijken. Aangelokt door de muziek loopen ze echter mee met een straatorgel, tot ze verdwaald raken. Een oud vrouwtje brengt ze weer terecht. Dichtbij huis loopen ze opeens Janneke's vader in de armen, die in de stad is en nu mee gaat naar het huis van tante. Janneke belijdt aan vader, dat ze ondeugend geweest is en samen vragen zij den Heere om vergeving. Een aardig verhaaltje, geschreven voor de kleuters, gedrukt met gescheiden lettergrepen. Het spreekt in echt kinderlijke bewoordingen van zonde en schuldbesef en tevens van schuldvergeving op het gebed. Het woord zonde wordt echter niet genoemd; daarvoor staat voortdurend "kwaad". Is het noodig, in boekjes voor de kleinen steeds van God te spreken als van "den lieven Heer" en "den Heer in den hemel"? De Naam van den Heere Jezus wordt niet genoemd. De illustraties van Henk Poeder zijn goed geslaagd. Nauwkeurige lezeresjes zullen echter opmerken, dat het draaiorgel afgebeeld staat met één groot beeld, terwijl de tekst gewag maakt van poppetjes, die met een hamertje op bellen slaan. En dat de electrische tram op blz. 23 wel een beugel heeft, doch de stroomgeleidraad mist. De omslagteekening is naar onzen smaak wat te opzichtig van kleur. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931Van Janneke en Jopie, druk 1, 40 blz.
Leeftijd 7-8 jaar. Janneke en Jopie, twee vriendinnetjes, gaan naar de stad en loopen met een draaiorgel mee. Zij verdwalen. Een oud vrouwtje helpt ze weer op weg naar huis. Voor "lieve Heer" zagen we liever Heere. Voor uitdeeling op 't Kerstfeest lijkt het ons niet geschikt. Als zoodanig kunnen we het niet aanbevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.