Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Duyser

Van Hippeltje en Janneman, druk 1, 77 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janneman woont in 't bosch. Hij is ziek, lederen dag ligt hij buiten. Vader strooit apenootjes op den grond. Dan peuzelen Huppeltje en Hippeltje, de eekhoorntjes, ze op. Maar een booze man schiet Huppeltje dood. En als het winter wordt, sterft Hippeltje bijna van honger en kou. Maar Janneman's vader neemt het diertje mee naar huis en zet het in een kooi, tot groote blijdschap van Janneman, die al aardig beter wordt. De lente komt in 't bosch en Janneman is beter. Hij gaat met vader en het eekhoorntje het bosch in en Hippeltje krijgt de vrijheid weer. Janneman is flink en schreit niet. De Heere heeft hem beter gemaakt en dan gunt hij het eekhoorntje zijn vrijheid wel weer. Algemeene op- of aanmerkingen: Een zeer geschikt boekje. Kinderlijk, bevattelijk, ongekunsteld. Het leidt op kinderlijke wijze en in een gezin, waar de Meere gevreesd wordt. Zeker kan het er toe medewerken de dierenplagerij tegen te gaan.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
A. Duyser

Van Hippeltje en Janneman, druk 2, 64 blz.
G.K.C.B. 9 t.d.t. Een echt frisch boekje, ook een christelijk boekje, maar geen evangeliseerend boekje. Op gelukkige manier is, hier het dierenmotief verweven met de kleine lotgevallen van een klein ventje. Hippeltje is een eekhoorntje. Janneman is een ziek jongetje, dat aan den rand van het bosch ligt, waar het verpleegd wordt door zijn moeder. Janneman wil de eekhoorntjes zoo graag dicht bij zich hebben. Dat gelukt: door apennootjes worden ze gelokt. In den strengen winter vangt vader Hippeltje, bijna dood van kou en honger. Samen verzorgen ze nu het diertje. Jan heeft er schik in en als later Jan zelf weer mag wandelen, laten ze samen Hippeltje vrij. Het omslag is keurig, de druk duidelijk, de plaatjes vertellen mee. De wind en het bosch, mensch en dier zingen in dit verhaal. We vinden er op bijzonder geslaagde wijze in uitgedrukt de verheffende werking, welke er van een echt meeleven met de natuur op het kind uitgaat, vooral ook op het zieke kind. Dit prachtige boekje is in de eerste plaats zeer geschikt voor de Chr. School; voor de Zondagsschool kan het ook dienen, omdat het Evangelie der genade er in verkondigd wordt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

A. Duyser

Van Hippeltje en Janneman, druk 4, 64 blz.
Prijs f 0,60; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; Strekking: Een zeer geschikt boekje. Kinderlijk, bevattelijk, ongekunsteld. Het leidt ons in in een gezin, waar de Heere gevreesd wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
A. Duyser

Van Hippeltje en Janneman, druk 6, 62 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Janneman is een ziek jongetje. Hij ligt vaak buiten en vindt in de natuur talrijke vrienden. Zelfs een paar eekhoorntjes komen op zijn gestrooide pindanootjes af. Tijdens de strenge vorst wordt één eekhoorntje, Hippeltje, gevonden door vader. Deze neemt het mee naar huis. Dat wordt fijn voor de zieke Janneman, die nu in huis moet blijven. Als de winter voorbij is, mag Janneman buiten en Hippeltje krijgt zijn vrijheid terug. Strekking: Dit boekje tracht liefde en bewondering aan te kweken voor Gods rijke natuur.
Conclusie: Een alleraardigst boekje, dat door kinderen van 6-9 jaar graag gelezen zal worden. Stijl en uitgave zijn goed verzorgd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.