Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Tot ziens, Achmad , druk 2, 157 blz.
Tot ziens, Achmad is de titel van een geslaagd jeugdboek van A. Middelkoop over de belevenissen van een Hollands gezin op Sumatra tijdens de oorlog. Vader is in het leger en vecht mee tot het laatste ogenblik. De enige zoon wordt van moeder en de twee zusjes gescheiden en naar een ander kamp gebracht. Tezamen met zijn vriend verricht hij enkele dappere daden, waaronder het smokkelen van medicijnen. Ook de houding der inlanders wordt treffend weergegeven. Een spannend, goedgeschreven boek in protestantse geest, geschikt voor de katholieke jeugd.(geb. f 2,90)`

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.