Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Toen moeder ziek was, druk 1, 16 blz.
Mama is ziek, en kleine Bientje moet zoo lang bij Oma logeeren. Oma is streng, maar mama heeft gezegd, dat Bientje niet alleen gaat, maar dat de Heere Jezus medegaat en haar altijd wil helpen. Bij Oma breekt ze een vaas; ze durft het niet te zeggen, maar de gedachte, dat de Heer haar helpen wil, geeft haar den moed, schuld te bekennen. Paaschverhaal. Zeer aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919
J.L.F. de Liefde

Toen moeder ziek was, druk 2, 24 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bientje's moeder moet in een ziekenhuis worden opgenomen. Bientje zelf gaat dan eenigen tijd bij Oma logeeren. Oma is heel streng. De nichtjes en neefjes zijn allen een beetje bang voor haar. Als Bientje op zekeren dag dan ook Grootmoeders mooie vaas breekt, durft ze het bijna niet te zeggen. Maar toch waagt ze het en dan ondervindt Bientje, dat Oma veel van dappere meisjes houdt. Oma bestraft haar niet, doch verrast haar zelfs door haar mee te nemen naar 't ziekenhuis, waar ze moeder mag bezoeken. Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot geschreven boekje, dat we echter voor uitdeeling op het Kerstfeest totaal ongeschikt achten, omdat het bijna uitsluitend handelt over het Paaschfeest, over den verrezen Heiland, Die - zoo zegt de auteur - alles nieuw maakt.
Conclusie: Ongeschikt.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
J.L.F. de Liefde

Toen moeder ziek was, druk 2, 24 blz.
Moeder moet naar het ziekenhuis. Bientje, haar dochtertje, zal zoo lang naar Oma gaan. Wat ziet dit kind tegen die logeerpartij op. Oma is wel lief, maar zoo precies. "Dat hoort niet", hoort Bientje haar telkens al zeggen. Bij ongeluk breekt het kind een bloempot; ze durft Oma niet onder de oogen te komen. 't Valt echter anders uit dan ze gedacht heeft. Oma is niet boos om de kapotte vaas, laat Bientje's gebroken pop herstellen en rijdt met haar kleindochtertje naar het ziekenhuis, waar Moeder, bijna geheel hersteld, haar met open armen ontvangt. Wat een blijdschap. Prettig geschreven boekje, dat door het slot tot een Paaschverhaal wordt. Ook werd de opmerking gemaakt, dat dit boekje nog wel met gescheiden lettergrepen kon worden gegeven. Voor meisjes van 6 tot 8 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933