Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Schapen zonder herder, druk 1, 126 blz.
G.K.C.O. 16 t.d.t. 60 cent. Breemer heeft een Chr. opvoeding ontvangen, maar is zoo afgedwaald, dat alle godsdienst in zijn gezin ontbreekt. Zijn kinderen zijn ongedoopt en weten van de waarheid der H.S. niets. Breemer is als koperslager op een fabriek werkzaam geweest, maar heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal. Hoewel zijn patroon alles wou bedekken en den knappen werkman weer in zijn dienst nemen, wilde Breemer niet; hij was te beschaamd om in die omgeving te blijven. Nu begint een tijdvak van armoede, die nog verergert door het overlijden van zijn vrouw. Doordat het jongste kind op de Zondagsschool gaat, komt de eerste kennis van het Woord Gods in huis en worden oude herinneringen bij Breemer gewekt. - Meneer Kanters, bij wien Breemer als jongen op de Zondagsschool is geweest, interesseert zich voor 't gezin. Langzamerhand smelt de ijskorst om het hart van Breemer. Hij leert zijn zonde kennen en tot Christus de toevlucht nemen; hij wordt ook belijdend lid der kerk. Ook de maatschappelijke toestand verbetert, daar zijn vroegere patroon hem weer aanneemt. Dit is een uitnemend verhaal, waarin uitkomt de rijkdom van Gods ontferming. De verschillende karakters zijn fijn geteekend. Voor “gasthuis"gebruike de auteur liever "ziekenhuis", omdat dit beter begrepen wordt. De plaatjes zijn goed verzorgd; alleen dat van blz. 21 klopt niet geheel met den inhoud. Dat het verhaal aanspoort tot redding van wat wankelt ten doode, en dat het gezegend werk van de Zondagsschool in een voortreffelijk licht staat, maakt, dat dit boekje in alle opzichten als uitnemend door ons kan worden aangeprezen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931Schapen zonder herder, druk 1, 126 blz.
Breemer is het verkeerde pad opgegaan, steelt, verliest zijn betrekking en vervalt tot bittere armoede. Zijn vrouw sterft en zijn kinderen lijden nameloos veel gebrek. Marietje komt op de Zondagsschool en wordt onwetend een getrouwe getuige des Heeren. Eindelijk wordt Breemer getroffen en vindt zijn God. Hij krijgt zijn vorige betrekking weer en kommer en ellende maken plaats voor welvaart. Hartelijk aanbevolen. Teedere godsvrucht is de onzichtbare achtergrond van dit ontroerend schoone boekje. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.