Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDaniël Defoe

Robinson Crusoe , druk 1, 108 blz.
gekartonn., geïll. 108 blz. Prijs f 12.75. De bewerker heeft zich zo nauwkeurig mogelijk gehouden aan het oorspronkelijk verhaal. Hij beschrijft het avontuurlijke leven van Robinson Crusoe in de I7e eeuw, vooral zijn 27-jarig verblijf op een onbewoond eiland. Het levensverhaal van Robinson boeide me na jaren weer opnieuw. Ook voor jongens van onze tijd een interessant boek. Jammer dat ook weer in deze uitgave de bewoners van "onbeschaafde" landen "wilden" worden genoemd. De bewerker heeft getracht het ook in de oorspronkelijke uitgave aanwezige godsdienstige element te benadrukken. Daarbij gaat het wel over ootmoed, zondebesef, voorzienigheidsgeloof, maar niet over de Heere Jezus. Het verhaal is herschreven in een goede stijl. Spannend. Aanbevolen. M.C.R-Vr. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1990

Open Boekbeoordeling.