Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Rondom de kribbe , druk 1, 141 blz.

Korte inhoud: In dit boek zijn samengebracht schetsen over het Kerstverhaal. En verder nog 6 vertellingen voor de Kerstfeestviering. Het is heel vaak een groote moeilijkheid om een geschikt verhaal te vinden om naast de Kerstgeschiedenis te vertellen. Zoo'n verhaal moet toch ook eenigermate met Kerstfeest in verband staan. De gedachte was daarom zeer goed enkele vertellingen te bundelen. Veel goeds kan van deze bundel gezegd worden. De drie schetsen over het Kerstverhaal zijn als schetsen geslaagd te noemen. In de overige verhalen zijn gegevens verwerkt, die heel goed bruikbaar zijn. De uitwerking als zoodanig, en dan denk ik inzonderheid aan het godsdienstige element, kan niet altijd bekoren. Betreffende het verhaal over: een landweersoldaat werd niet heelemaal ten onrechte door een der commissieleden de opmerking gemaakt: de titel ware juister geweest: Van een kaarsen-bekeering of een Kerstboomfeest!! Het boek, zooals het daar ligt, kan niet zonder meer aanbevolen worden. Maar vele gegevens zijn er in te vinden, die gebruikt kunnen worden om een goed Kerstverhaal samen te stellen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Rondom de kribbe , druk 1, 141 blz.
G. K. C. 0. 1. z. p. Prijs f 1.50. Ook de Firma Meinema geeft een boek met Kerstvertellingen, ten gerieve van de onderwijzers, om hun te dienen bij de Feestviering. De samenstelling zelf geeft de Kerstgeschiedenis; een goede gedachte, dat daarmee de bundel opent. Deze "hoofdschotel" van het feestmenu behoort de eerste plaats in te nemen. De feesthistorie is verdeeld in drie├źn: Keizer Augustus; De Herders; De Wijzen uit het Oosten. Een vertelschema geeft aanwijzing omtrent de te behandelen punten. Daarna volgen vertellingen van Marijo, J. K. v. Eerbeek, M. v. d. Hilst, P. A. de Rover, H. te Merwe en D. K. Wielenga. Het laatste is een zendingsverhaal. Hier is verschil en verscheidenheid naar onderscheiden smaak en aanleg. Er is ook een vertelling voor de kleinsten bij: Mietsie en Lajos. (Heet het kind Mietsji of Mietsie? De titel verschilt hier van den inhoud.) De omslag is origineel met groen, rood en veel zilver. De titelprent is van Isings en beeldt de aanbidding der herders uit. We bevelen dit boek voor het onderwijzend personeel van harte aan, omdat de verhalen een goede vertelbasis bieden, en er ook ruimte gelaten wordt voor eigen bewegingsvrijheid.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1935