Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Pom's prettige dag, druk 1, 36 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Pom gaat naar de kleuterschool met haar vriendje Gert, die 's middags (het is Woensdag) bij haar mag komen spelen. Moeder is Zaterdag jarig en dan moet ze, volgens Gert, een cadeau hebben. Maar wat? Dien morgen had moeder de haar te slechte aardappelen naar buurmans kippen gebracht. Dus moet ze beste aardappelen hebben voor haar verjaardag, vindt Gert. Ze gaan ze vragen bij de buren, zonder dat moeder er wat van weet. Dat mag niet en moeder tracht hun dat te doen begrijpen. Na hun avondgebedje gaan ze rustig slapen. Dit boekje is alleraardigst verteld, en heel goed geïllustreerd. Het is geschreven in zeer kinderlijke taal, de woorden afgedeeld in lettergrepen. Toch is het merkwaardigerwijze in den grond der zaak bijna meer een boekje over het kinderleven voor volwassenen, dan een boekje voor de kinderen zelf! Een godsdienstige strekking ontbreekt. Dat maakt de beoordeeling moeilijk, temeer waar het gezin van Pom en Gert een Christelijk gezin is. De kleuters zullen het zeker aardig vinden. Het kan in het Christelijk gezin als leesboekje dienst doen; maar voor onze Gereformeerde Zondagsscholen is het minder geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940Pom's prettige dag, druk 2, 36 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Pom gaat naar de kleuterschool met haar vriendje Gert, die 's middags (het is Woensdag) bij haar mag komen spelen. Moeder is Zaterdag jarig en dan moet ze, volgens Gert, een cadeau hebben. Maar wat? Die morgen had moeder de haar te slechte aardappelen naar buurmans kippen gebracht. Dus moet ze beste aardappelen hebben voor haar verjaardag, vindt Gert. Ze gaan ze vragen bij de buren, zonder dat moeder er wat van weet. Dat mag niet en moeder tracht hun dat te doen begrijpen. Na hun avondgebedje gaan ze rustig slapen. Dit boekje is alleraardigst verteld, en heel goed geïllustreerd. Het is geschreven in zeer kinderlijke taal, de woorden afgedeeld in lettergrepen. Toch is het merkwaardigerwijze in de grond der zaak bijna meer een boekje over het kinderleven voor volwassenen, dan een boekje voor de kinderen zelf! Een godsdienstige strekking ontbreekt. Dat maakt de beoordeling moeilijk, temeer waar het gezin van Pom en Gert een Christelijk gezin is. De kleuters zullen het zeker aardig vinden. Het kan in het Christelijk gezin als leesboekje dienst doen; maar voor Onze Gereformeerde Zondagsschool is het minder geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949Pom's prettige dag, druk 2, 36 blz.
Prijs f 0,40; slappe omslag; geïll.; meisjesboek, 6-8 jaar.
Inhoud: Pom krijgt bezoek van Gert om in de zandbak te spelen. Poms moeder wordt jarig over een paar dagen en nu zegt Gert, dat Pom ook voor een cadeau moet zorgen. Het cadeau wordt... aardappelen, want moeder had juist gezegd geen goede aardappelen meer te hebben. Zij scharrelen wat aardappels bij de buren op. Moeder vindt het plan toch wel een beetje dom. Ze brengen de aardappelen terug en met limonade en gebak wordt het toch een prettige dag.
Conclusie: Het valt ons weer op, hoe Adri Alindo met haar grappige plaatjes een klein boekje tot iets moois weet te maken. Niet weinig draagt daartoe bij de heldere letter, waarmee dit boekje is afgedrukt. Wat het verhaal betreft, het is kinderlijk van toon, maar vrijwel neutraal. Daarom voor ons doel weinig geschikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.