Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Pim, Ineke en hun hondje, druk 1, 47 blz.
prijs gebonden f 1,25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Door een aanvaring op de Nieuwe Maas kapseist het schip van schipper Jeroense. Vader, moeder en Klaas worden gered, maar Pim (6 jaar) en Ineke (1 jaar) blijken achteraf opgesloten te zitten in de roef, die bijna vol water is gestroomd. Pim heeft met veel moeite zichzelf en z'n zusje op de tafel voor verdrinking behoed. Dank zij de fijne neus van de hond Kees worden de kinderen uit hun benarde positie gered.
Conclusie: Goed geschreven boekje met goede strekking (de Here hoort het gebed en redt op Zijn tijd en Zijn wijze). Wat aan de moeilijke kant voor 6-jarigen,
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.


Pim, Ineke en hun hondje, druk 2, 46 blz.
prijs gebonden f 1,40; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: De "Pax" van schipper Jeroense heeft in een overslaghaven van Rotterdam graan geladen. Als de schuit losmaakt van de zeeboot, heeft een aanvaring plaats, tengevolge waarvan de "Pax" kapseist en op zijn rug komt te liggen. De schipper, zijn vrouw en zoon komen in 't water terecht, maar worden gered. Doch in de roef zijn de zesjarige Pim en zijn kleine zusje. Er wordt een gat in de bodem van het schip gebrand en zo worden ook zij gered.
Conclusie: Een boekje van Norel, dat - het spreekt haast vanzelf - op het water speelt. Reeds het eerste hoofdstuk verraadt de geboren verteller. Pim is een dapper jongetje (bijna te dapper om waar te zijn), dat trouw voor zijn kleine zusje zorgt. Dat de kletsnatte kinderen in de roef in zo'n benauwde situatie in slaap vallen, doet ook wat onwaarschijnlijk aan. Maar... een boeiend verhaal, dat de kinderen met smaak zullen lezen.
Eindoordeel: aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.


Pim, Ineke en hun hondje, druk 4, 46 blz.
aardige illustraties (Corrie van der Baan). Geschikt voor jongens en meisjes van 6-7 jaar. Prijs f 4,95.
Inhoud: Pim woont en vaart met vader, moeder, grote broer, kleine zus op een binnenvaartschip. Een andere broer en zus zijn op de schippersschool. De lezers krijgen aardige informatie over hoe het op en om het schip toegaat. Na het laden van het schip wordt het aangevaren door een groot zeeschip en kapseist. Een angstig avontuur volgt. Iedereen wordt - goddank - gered. Als Pim met zijn kleine zusje in de donkere, omgekeerde roef urenlang op zijn redding moet wachten, denkt hij aan Jozef en aan Jona en aan wat vader en moeder hem leerden over het gebed. Hij bidt ook en weet dat de Heere altijd luistert en helpt, maar op Zijn tijd!
Conclusie: Een wel aardig, soms te moeilijk geschreven hoekje. Kan een zes jarig jongetje al zo wel overwogen en geduldig denken over de verhoring op het gebed? Er zit een duidelijke christelijke strekking in het verhaal. Het is wel ouderwets: de 13 jarige broer is al van school af en helpt vader op het schip, moeder wast in de wastobbe!
Eindoordeel: aanbevolen. M.C. R.-Vr.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.