Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL.A. Lever-Brouwer

Om een puntenslijper, druk 1, 54 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 60 cent. Annie, het dochtertje van den dominé, heeft een mooie puntenslijper. Geertje van den winkelier wil er ook gaarne een koopen voor een stuiver, maar moeder vindt het niet noodig. Een stuiver, voor een collecte bestemd, wordt door Geertje desniettemin daarvoor gebruikt. Op het stelen volgt het liegen. Maar wat een verdriet geeft haar deze puntenslijper: Een ontrust geweten! Eens ziet Geertje een dief door de politie geboeid wegvoeren. Zij schrikt er van en denkt er over na. Ze vertelt alles aan haar ouders en zusje, maar ook aan den Heere. Zoo komt haar consciëntie tot rust en zij is weer de oude vroolijke Geertje. - Dit boekje is vlot geschreven en zeer goed geillustreerd. Vooral de omslag munt uit. Het heldere oranje van den linnen rug "doet" het. Wat den inhoud aangaat, is het een verdienste te achten, dat het waarschuwt tegen het bedrijven van het verborgen kwaad, aandringt op eerlijkheid, op het belijden van de schuld voor God en menschen en vooral op het strijden tegen de zonde. Het past echt op het kinderleven. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

L.A. Lever-Brouwer

Om een puntenslijper, druk 2, 74 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. Teekeningen van Henk Poeder. 40 cent. Annie, het dochtertje van den dominé, heeft een mooien puntenslijper. Geertje van den winkelier wil er ook gaarne een koopen voor een stuiver, maar moeder vindt het niet noodig. Een stuiver, voor een collecte bestemd, wordt door Geertje desniettemin daarvoor gebruikt. Op het stelen volgt het liegen. Maar wat een verdriet geeft haar deze puntenslijper: Een ontrust geweten! Eens ziet Geertje een dief door de politie geboeid wegvoeren. Zij schrikt er van en denkt er over na. Ze vertelt alles aan haar ouders en zusje, maar ook aan den Heere. Zoo komt haar consciëntie tot rust en zij is weer de oude vroolijke Geertje. Dit boekje is vlot geschreven en zeer goed geïllustreerd. Vooral de omslag munt uit. Wat den inhoud aangaat, is het een verdienste te achten, dat het waarschuwt tegen het bedrijven van het verborgen kwaad, aandringt op eerlijkheid, op het belijden van de schuld voor God en menschen en vooral op het strijden tegen de zonde. Het past echt op het kinderleven. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

L.A. Lever-Brouwer

Om een puntenslijper, druk 2, 74 blz.
Leeftijd 7-11 jaar. Annie had een puntenslijper gekregen en nu wilde Geertje er ook een hebben. Maar Moeder vindt het niet noodig. Nu weet Geertje 's Zondags in de Kerk een stuivertje achter te houden en koopt er 's Maandags een puntenslijper voor. Maar rust heeft ze niet en ze vertelt tenslotte alles. 't Is wel aardig verteld. Een heel geschikt boekje van 75 blz, voor meisjes van 7-11 jaar. Het leert den kinderen, tegenover Vader en Moeder altijd eerlijk, alles te bekennen. Aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.