Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Om een gestolen zoutvaatje, druk 3, 153 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De geschiedenis verplaatst ons in Schiedam. Mevrouw v. d. Wal stelt haar oude dienstbode vóór een 2e meisje te nemen. Kee heeft echter nog al bezwaren. Mevrouw zet door en neemt Antje, een verwaarloosde straatmeid, aan. Zij is afkomstig uit een slop; zij is ruw en leugenachtig. Haar moeder is kaartlegster. Maar Keetje en Antje kunnen het niet vinden met elkaar. Wel hoort Antje graag uit Gods Woord lezen en ook maakt dit wel indruk op haar. De waarschuwingen, aan leugenaars en toovenaars gegeven, hebben indruk op haar gemoed gemaakt. Haar moeder komt haar terughalen, want Antje heeft een zilveren zout vaatje gestolen, dat zij nu terug moet geven. Mevrouw v. d. Wal krijg drie logeetjes, n,l. Dina, Jane en Clara. Op een middag gaan deze samen naar een kaartlegster, de moeder van Antje. Jane's waarschuwing hielp niet en Dina en Clara gingen toch. Antje zegt haar moeder, wie die meisjes zijn. Haar moeder wreekt zich nu en maakt hen zoo bevreesd, zoodat Clara zenuwziek wordt en sterft. Clara gaat echter heen met God verzoend, nadat zij haar verzwegen zonde beleden had. Ook Antje krijgt berouw en leert bidden om vergeving van zonden. Ook Dina keert terug van haar dwaalweg. Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi degelijk meisjesboek. Gewaarschuwd wordt voor lichtvaardig en oppervlakkig leven. Hier en daar is het was "pasklaar" gemaakt en de uitdrukking, "zij behoort tot uw kudde" op blz. 95 doet wel een beetje vreemd aan. Het is een boek voor ouders en kinderen, het bevat veel opvoedkundige wenken. En dan ......een waar verhaal. Dat is mooi, dat pakt nog meer. De Heer en Mevr. v. d. Wal zijn edele en godvruchtige menschen. Het woord Heere gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Johanna Breevoort

Om een gestolen zoutvaatje, druk 4, 104 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De geschiedenis verplaatst ons in Schiedam. Mevrouw v. d. Wal stelt haar oude dienstbode vóór een 2e meisje te nemen. Kee heeft echter nog al bezwaren. Mevrouw zet door en neemt Antje, een verwaarloosde straatmeid, aan. Zij is afkomstig uit een slop; zij is ruw en leugenachtig. Haar moeder is kaartlegster. Maar Keetje en Antje kunnen het niet vinden met elkaar. Wel hoort Antje graag uit Gods Woord lezen en ook maakt dit wel indruk op haar. De waarschuwingen, aan leugenaars en toovenaars gegeven, hebben indruk op haar gemoed gemaakt. Haar moeder komt haar terughalen, want Antje heeft een zilveren zoutvaatje gestolen, dat zij nu terug moet geven. Mevrouw v. d. Wal krijgt drie logeetjes, n.l. Dina, Jane en Clara. Op een middag gaan deze samen naar een kaartlegster, de moeder van Antje. Jane's waarschuwing hielp niet en Dina en Clara gingen toch. Antje zegt haar moeder, wie die meisjes zijn. Haar moeder wreekt zich nu en maakt hen zoo bevreesd, dat Clara zenuwziek wordt en sterft. Clara gaat echter heen met God verzoend, nadat zij haar verzwegen zonde beleden had. Ook Antje krijgt berouw en leert bidden om vergeving van zonden. Ook Dina keert terug van haar dwaalweg. Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi, degelijk meisjesboek. Gewaarschuwd wordt voor lichtvaardig en oppervlakkig leven. Hier en daar is het wat "pasklaar" gemaakt en de uitdrukking "zij behoort tot uw kudde" op blz. 95 doet wel een beetje vreemd aan. Het is een boek voor ouders en kinderen, het bevat veel opvoedkundige wenken. En dan... een waar verhaal. Dat is mooi, dat pakt nog meer. De Heer en Mevr. v. d. Wal zijn edele en godvruchtige menschen.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.