Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. van der Hilst

Mien komt er doorheen, druk 1, 128 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hoofdpersoon is Mien Versloot. Maar moeder is zwak, wordt ziek; ze wordt verpleegd door zuster Vuyk. Mien kan de zuster niet "zetten", zonder dat ze zich ten volle rekenschap kan geven van haar antipathie. Vóór Moeder sterft, heeft ze nog gelegenheid Mien er op te wijzen, dat er zéér veel van haar verlangd zal worden, terwijl haar daarvoor niet de rechte waardeering zal ten deel vallen. Mien pakt de huishouding aan met een werkster. Als deze niet meer komen kan, komt er een dagmeisje. 't Wordt voor Mien moeilijk. Alleen de gedachte, dat zuster Vuyk kan terugkomen, doet haar volhouden. Tenslotte echter moet er verandering komen. Zuster Vuyk keert terug. Mien negeert haar. 't Wordt niet beter, als zuster Vuyk haar tweede moeder wordt: een ander in moeders plaats. Ze gaat met een oom en tante mee naar Parijs, om vriendin te zijn voor een aangenomen kind, een kind uit de beruchte "zone". Dan leert ze zien, welk een "moeder" haar de Heere heeft willen schenken in haar stiefmoeder. Algemeen op- of aanmerkingen: Goed geschreven. De strijd van Mien, haar opofferingen om zich zelf te handhaven zijn juist geteekend. Geen sensatie, maar bij aandachtige lezing kan er opvoedende kracht van uitgaan voor onze oudere meisjes en kan het de zegen van een "gelukkig thuis" te meer op prijs doen stellen. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor oudere meisjes.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
M. van der Hilst

Mien komt er doorheen, druk 2, 172 blz.
G.K.C.B. 15 t.d.t. Dit dikke boek begint met de beschrijving van de ziekte en het sterven van mevrouw Versloot. Vooral haar dochtertje, de teergevoelige Mien, verliest heel veel in haar. Mien moet dan het huishouden doen. Mien heeft een sterke antipathie tegen zuster Vuyk, die haar moeder verpleegd heeft. Na eenigen tijd wil de heer Versloot met zuster Vuyk gaan trouwen. Zwaar is de strijd van Mien. Ze gaat bij een oom en tante in Parijs logeeren en hier gaat ze haar voorrechten beseffen en het verkeerde van haar houding tegen haar tweede moeder inzien. Mien gaat weer naar Holland en als in het gezin een kindje geboren wordt, vindt Mien in de verzorging van de kleine zus een mooie taak. Hier wordt een minder gewoon gegeven op minder gewone wijze aantrekkelijk uitgewerkt. De strekking is goed; het zondige van Miens houding komt voldoende uit. Gewezen wordt op de kracht van het gebed en op de rijke genade Gods in Christus Jezus. De taal en de stijl reiken echter ver uit boven het gemiddelde niveatt van de oudste Zondagsschoolmeisjes. Heel die Parijsche sfeer ligt buiten den gezichtskring. Uiteraard doet dit niet, af aan de waardeering, die we voor dit boek hebben. Toch vreezen we, dat het meer geschikt is voor meisjes van de Mulo of van de H.B.S. dan voor leerlingen van de Zondagsschool.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941