Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Roelink Jr.

Met een nieuwe ford, druk 1, 76 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Piet Verhaar is herstellende van longontsteking. Hij verveelt zich op een middag, gaat uit z'n bed. Een auto, "de nieuwe Ford" van Verdam, komt voor. Om z'n nieuwsgierigheid te bevredigen, sluipt Piet door 't opgeschoven raam naar buiten. Hij stapt "achter" in den wagen, valt in slaap en maakt een avontuurlijke tocht naar Amsterdam. Als de auto een poosje in de garage staat, ontwaakt Piet weer. Door middel van de claxon moet hij de aandacht trekken. Zijn verontruste ouders halen hem op. Algemeene op- of aanmerkingen: Een spannend verhaal, hoewel wat al te fantastisch. Het godsdienstig element in dit boek is echter zeer gering. Het plaatje op den omslag is leelijk. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
J. Roelink Jr.

Met een nieuwe ford, druk 1, 76 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 10 t.d.t. Piet, 'n slagerszoontje, moet, wijl hij pas longontsteking heeft gehad, het bed houden. Daar ziet hij opeens een fonkelnieuwen Ford staan. Hij kent den chauffeur. Moe is in den tuin, Piet kruipt onder het open raam .. door, gaat dan met de poes achter in den auto zitten; 't is warm en hu is moe en moet lang wachten, hij valt in slaap. Eindelijk komt Kees, kijkt echter niet in den auto, doet het achterdeurtje op slot en rijdt naar Amsterdam. Wakker geworden en de situatie begrijpende, klopt en bonst Piet op 't middenschot, maar vergeefs. De auto wordt te Amsterdam in de garage gereden, deze wordt afgesloten en Kees gaat eten. Ten einde raad, ziet Piet kans uit den auto te klimmen, laat den claxon loeien tot heel de buurt en de politie er aan te pas komen. Piets ouders worden opgebeld en halen hem thuis. Piet toont berouw en doet belijdenis. Dan hooren we van Piet niet meer, wèl van de poes. Voorwaar, 'n aardig, maar toch 'n eigenaardig slot. Het schijnt wel, of dit thema het mode-thema wordt: ten onrechte meerijdende kwajongens in oude of nieuwe auto's met al de verwikkelingen, daaruit volgende. We vinden overigens dit verhaal niet bijzonder gelukkig. Elke jongen zal de volstrekte onwaarschijnlijkheid voelen, dat als de wagen eenmaal in de garage staat, de noodseinen van den jongen avonturier niet worden gehoord. Zoo zijn er meer zwakke punten. Het slot is verkeerd geaccentueerd. Ook de titel is er „naast". Ons grootste bezwaar is echter de meer ethische dan religieuse strekking. Er is wel hier en daar een godsdienstig motief. Het Evangelisatie-motief echter ontbreekt vrijwel. We geven aan dit verhaal slechts ongaarne onze aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

J. Roelink Jr.

Met een nieuwe ford, druk 2, 77 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 10 t.d.t. Piet, 'n slagerszoontje, moet, wijl hij pas longontsteking heeft gehad, het bed houden. Daar ziet hij opeens een fonkelnieuwen Ford staan. Hij kent den chauffeur. Moe is in den tuin, Piet kruipt onder het open raam door, gaat dan met de poes achter in de auto zitten; 't is warm en hij is moe en moet lang wachten, hij valt in slaap. Eindelijk komt Kees, kijkt echter niet in de auto, doet het achterdeurtje op slot en rijdt naar Amsterdam. Wakker geworden en de situatie begrijpende, klopt en bonst Piet op 't middenschot, maar vergeefs. De auto wordt te Amsterdam in de garage gereden, deze wordt afgesloten en Kees gaat eten. Ten einde raad, ziet Piet kans uit de auto te klimmen, laat den claxon loeien tot heel de buurt en de politie er aan te pas komen. Piets ouders worden opgebeld en halen hem thuis. Piet toont berouw en doet belijdenis. Dan hooren we van Piet niet meer, wèl van de poes. Voorwaar, 'n aardig, maar toch 'n eigenaardig slot. Het schijnt wel, of dit thema het mode-thema wordt: ten onrechte meerijdende kwajongens in oude of nieuwe auto's met al de verwikkelingen, daaruit volgende. We vinden overigens dit verhaal niet bijzonder gelukkig. Elke jongen zal de volstrekte onwaarschijnlijkheid voelen, dat als de wagen eenmaal in de garage staat, de noodseinen van den jongen avonturier niet worden gehoord. Zoo zijn er meer zwakke punten. Het slot is verkeerd geaccentueerd. Ook de titel is er „naast". Ons grootste bezwaar is echter de meer ethische dan religieuse strekking. Er is wel hier en daar een godsdienstig motief. Het Evangelisatie-motief echter ontbreekt vrijwel. We geven aan dit verhaal slechts ongaarne onze aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

J. Roelink Jr.

Met een nieuwe ford, druk 3, 67 blz.
prijs f 1,-.; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Piet van de slager is heel erg ziek geweest, moet daarom 's middags nog wat rusten, maar op een warme middag kruipt hij door het raam naar buiten om een nieuwe bestelauto te bekijken. In de auto gekropen wacht hij tot de chauffeur terug komt, maar hij heeft zich al te veel ingespannen, valt in slaap en wordt tenslotte wakker heel ver van zijn woonplaats, in Amsterdam, opgesloten in een garage. Gelukkig wordt hij vrij spoedig ontdekt, maar zijn ouders hebben danig in vrees gezeten.
Conclusie: Aardig verteld. Opvoedkundige strekking. Piet is onbedachtzaam en ongehoorzaam geweest, krijgt berouw, maar moet leren dat alles eerst met God in orde komt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
J. Roelink Jr.

Met een nieuwe ford, druk 4, 67 blz.
prijs f 1,15; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Als moe denkt, dat Piet ligt te rusten - hij heeft pas longontsteking gehad - is hij stil naar buiten gegaan om een nieuwe vrachtauto te bekijken. Hij kruipt er in, valt in slaap en komt in Amsterdam terecht. Als hij wakker wordt staat de auto in een garage. Dan maakt hij alarm. Niemand wist thuis intussen waar hij was, zodat alles werd afgezocht. Men vreesde het ergste. Gelukkig komt alles weer goed en keert hij terug naar huis. Strekking: 't Begint met een kleine ongehoorzaamheid, maar dit groeit uit van het kleine naar het grote. En de vrucht ervan is ongeluk en smart, die de mens, ook het kleine kind, zichzelf daardoor aandoet. Maar bij God is vergeving, dat maakt blij. Maar ook: mag wel aansporen tot een haten van de zonde der ongehoorzaamheid.
Conclusie: Een goed boek, spannend van de eerste tot de laatste bladzijde. Op boeiende en zeer verdienstelijke wijze worden de momenten samengevlochten. Endoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.