Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Met verboden waar, druk 1, 102 blz.
prijs f 1,20; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wouter Geertsz de turfschipper uit Leiden, heeft naast zijn turf ook Bijbels en andere verboden geschriften aan boord, die hij tracht te verkopen. De zilversmid sinjeur Foppens uit Delft wordt er om verbannen. Geertsz zelf wordt onthoofd. Het gezin Foppens en Geertsz weduwe, samen naar Embden. Maar de jonge Geert wil vaders werk voortzetten. Strekking: De eerste jaren uit de Hervormingstijd, het gebeuren vindt in 1526 plaats, wordt hier behandeld door iemand, die historisch verantwoord werk leverde en die vertellen kan.
Conclusie: Een uitstekend jeugdboek, dat de oudere kinderen wat tracht te géven, omdat het in het middelpunt van het leven wil stellen de rijkdom van Christus' verzoeningsarbeid. Taal goed: minder gelukkige uitdrukkingen als rietbepluimde oevers, vreesvolle spanning.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Met verboden waar, druk 1, 102 blz.
Hoe vreemd het ook klinkt, het op zich niet onaardige verhaal Met verboden waar, door H. te Merwe, valt onder de Kerkelijke Boekenwet. Het vertelt, hoe in de eerste tijden van de Hervorming eenschipper bijbelvertalingen, zoals die voor katholieken verboden waren, aan de man probeert te brengen. Verboden waar dus, waarvan het bezitten en verspreiden zwaar gestraft kon worden. Na veel avonturen wordt de schipper gegrepen en ter dood gebracht. Protestantse leerstellingen worden in dit boek herhaaldelijk en grondig gepredikt en daarom is het voor katholieken een verboden boek. Bovendien staan er enige historische onjuistheden in, wat toch ook niet aan te bevelen valt voor het oncritische kind.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

H. te Merwe

Met verboden waar, druk 3, 102 blz.
prijs gebonden f 1,25; jongensboek.
Inhoud: In het begin van de Kerkhervorming trokken verschillende schippers en kooplui door ons land om in 't geheim Bijbels en andere boeken te verkopen, ten koste van eigen leven. Zo ook in dit boek. Strekking: Dit boek toont ons weer de grote liefde voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Conclusie: Een goed en degelijk boek, wat wij van harte kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.