Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Met paarden door de nacht, druk 1, 199 blz.
Prijs f 2,90; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. Strekking: Een verzetsboek van het platteland. Tinus, de N.S.B.-er en S.D.-spion, wordt door velen gehaat en maakt het de boerenbevolking ondraaglijk. Van de bezetter worden 's nachts de paarden weggevoerd door de Paardenploeg. Met veel moed treden de boeren tegen de verrader op.
Conclusie: Voor oudere kinderen en volwassenen een goed boek. De taal is soms ruw, en de schrijver springt met de uitdrukking "Gods kinderen" wel wat gemakkelijk om. De liefdeshistorie in het boek wordt kies verteld. Dit boek is geen Kerstlectuur. Hoewel het zich vlot laat lezen en door groteren stellig met veel genoegen zal warden gelezen, geloven wij toch, dat we moeten zeggen: voor ons doel ongeschikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.