Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.M. Westerbrink-Wirtz

Martha krijgt nieuwe kennissen, druk 1, 152 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Enkele grepen uit het familieleven van de Noorda's. De vader heeft zijn goed gesalarieerde betrekking verloren, waardoor er een sfeer van zorg in huis gekomen is, die alles anders maakt dan vroeger. Martha, het oudste meisje, dat op de H.B.S. gaat en vriendin is met de rijke Lia, schaamt zich voor de bezuiniging in haar ouderlijk huis. Een rijke oom komt onverwacht uit het buitenland naar zijn neef Noorda, een vereenzaamden man, die blijdschap in de familie Noorda brengt door zijn neef directeur te maken van zijn fabriek in Rijnhaven. In de nieuwe omgeving krijgen de kinderen mét het nieuwe huis en de groote verwaarloosde tuin er achter, ook nieuwe kennissen. Martha in Mieke een heel wat betere vriendin dan de nuffige Lia en Jan in Tom, een Indische jongen, een goede speelkameraad en studievriend. Onder het motto "nieuwe kennissen", worden dan enkele voorvalletjes uit het gezin Noorda verteld in het nieuwe huis te Rijnhaven. Algemeene op- of aanmerkingen: Hoezeer het te waardeenen is, dat de schrijfster de christelijke sfeer van het gezin Noorda wilde teekenen, blijft het toch maar een groot tekort, dat er geen actie in het boek zit en het gegeven geen verhaal geworden is. Dat het de kinderen zal bezighouden, gelooven we, dat het hen boeien zal, is - zacht uitgedrukt - heel onwaarschijnlijk. Het hoofdbezwaar is, dat het godsdienstige in het boek ons onbevredigd laat. We zijn het met de schrijfster eens, dat een Christelijke sfeer in een gezin niet bestaat in het uitstallen van een massa vrome, vaak holle woorden. Maar als het "Christelijke" alleen wordt uitgemaakt door de preek op pag. 107, de Kerstboom en de ontboezeming aan het einde, dan kunnen wij dit boek voor de Z.S. ten eenenmale niet aanbevelen. We hebben iets anders noodig voor onze kinderen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
J.M. Westerbrink-Wirtz

Martha krijgt nieuwe kennissen, druk 4, 145 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Enkele grepen uit het familieleven van de Noorda's. De vader heeft zijn goed gesalarieerde betrekking verloren, waardoor er een sfeer van zorg in huis gekomen is, die alles anders maakt dan vroeger. Martha, het oudste meisje, dat op de H.B.S. gaat en vriendin is met de rijke Lia, schaamt zich voor de bezuiniging in haar ouderlijk huis. Een rijke oom komt onverwacht uit het buitenland naar zijn neef Noorda, een vereenzaamden man, die blijdschap in de familie Noorda brengt door zijn neef directeur te maken van zijn fabriek in Rijnhaven. In de nieuwe omgeving krijgen de kinderen mèt het nieuwe huis en de groote verwaarloosde tuin er achter, ook nieuwe kennissen. Martha in Mieke een heel wat betere vriendin dan de nuffige Lia en Jan in Tom, een Indischen jongen, een goede speelkameraad en studievriend. Onder het motto "nieuwe kennissen" worden dan enkele voorvalletjes uit het gezin Noorda verteld in het nieuwe huis te Rijnhaven. Algemeene op- of aanmerkingen: Hoezeer het te waardeeren is, dat de schrijfster de christelijke sfeer van het gezin Noorda wilde teekenen, blijft het toch maar een groot tekort, dat er geen actie in het boek zit en het gegeven geen v e r h a a 1 geworden is. Dat het de kinderen zal bezighouden, gelooven we, dathet hen boeien zal, is - zacht uitgedrukt heel onwaarschijnlijk. Het hoofdbezwaar is, dat het godsdienstige in het boek ons onbevredigd laat. We zijn het met de schrijfster eens, dat een Christelijke sfeer in een gezin niet bestaat in het uitstallen van een massa vrome, vaak holle woorden. Maar als het "Christelijke" alleen wordt uitgemaakt door de preek op pag. 107, de Kerstboom en de ontboezeming aan het einde, dan kunnen we dit boek voor de Z.S. ten eenenmale niet aanbevelen. We hebben iets anders noodig voor onze kinderen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
J.M. Westerbrink-Wirtz

Martha krijgt nieuwe kennissen, druk 4, 145 blz.
prijs f, 1.75; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 12-16 jaar; Catalogusno. 118. Strekking: De familie Noorda is in moeilijkheden geraakt. De vader is zijn betrekking verloren. Martha schaamt zich voor haar vriendin Lia. Tenslotte krijgt Martha nieuwe kennissen. Gebruik van kerstboom. Condusie Het godsdienstige laat ons onbevredigd. Het christelijke alleen wordt uitgemaakt door de preek op blz. 107, de kerstboom en de ontboezeming aan het einde.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.