Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



Gien de Koning

Marleentje, druk 1, 46 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Enkele dagen uit het leven van de vijfjarige Marleentje worden in dit boekje ons voorgesteld. Spelen met een vriendinnetje, boodschappen doen voor moeder, verjaardag van het vriendinnetje, met opa uit. Maar ook het minder aangename in dit kinderleven, als zij, omdat het regent in huis moet blijven en wat droeve gevolgen dit heeft. En dit brengt tot een bidden om vergeving en het verhaal kan blijde eindigen. Algemeene op- of aanmerkingen: De druk van dit werkje is voor de kleinen zeer geschikt. Alleen de omslag lijkt ons wat bont, maar een kleinje zal dit wel mooi vinden. In hoofdstuk II begrijpen wij niet, dat de brief van opa gelezen wordt na het Bijbellezen aan tafel en vóór het nagebed, van deze dankzegging wordt geheel niet gewaagd. Nieuwe spelling.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Gien de Koning

Marleentje, druk 1, 46 blz.
In dit boekje worden ons enkele episodes geteekend uit het leven van een klein meisje. Er wordt in verteld van het bezoek van Opa en hoe Marleentje een heelen dag met hem uitgaat, wat een groot feest voor haar is; we lezen over den verjaardag van Anne-Marietje, Marleentjes vriendin, met wie ze altijd taarten bakt in de zandbak en winkeltje speelt. Een fijn geschreven verhaaltje, waarin de kinderlijke gedachtenwereld goed is weergegeven. Adri Alindo zorgde voor alleraardigste illustraties. Bestemd voor den leeftijd 6-8 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
Gien de Koning

Marleentje, druk 1, 46 blz.
G. K. 0. 1. z. p. 10 t. d. t. 25 cent. Dit boekje voor de kleintjes geeft een heel eenvoudig verslag van een paar dagen kleine-meisjes-leven. Marleentje gaat nog niet naar school; ze speelt dikwijls met haar buurmeisje Annemarietje. Opa komt logeeren, en ontmoet haar al in den winkel, zonder dat ze 't weet. Later gaat ze met Opa wandelen en taxirijden. Als Annemarietje jarig is, komt ze daar op visite, en heeft veel pret. Maar den volgenden dag regent het, en is ze slecht te spreken. Ongehoorzaam aan moeders verbod, wil ze den inktpot halen om te gaan schrijven en stoot daarbij een vaasje van de kast, dat stuk valt. Nu begrijpt Marleentje dat ze verkeerd gedaan heeft. Moeder brengt haar de ondeugendheid onder 't oog. Marleentje vraagt niet alleen aan Moeder maar ook aan God vergiffenis. Dan komt alles weer in orde en mag ze mee, Opa wegbrengen. De kindertoon is juist getroffen; hier is geen opsmuk of paedagogische en psychologische dikdoenerij. Een gewoon verhaal over een gewoon kind. Het evangeliseerend element ligt in de ongezochte aanbeveling van Bijbellezen en gebed. De uitvoering is zeer appetijtelijk. De omslag munt uit. Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Gien de Koning

Marleentje, druk 2, 46 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ~ 7-9 jaar; algemene strekking.
Korte inhoud: Dit boekje beschrijft ons enkele dagen uit het leven van de vijfjarige Marleentje. Ze speelt met haar buurmeisje. Ze gaat uit wandelen en autorijden met haar opa, boodschappen doen voor haar moeder, naar den verjaardag van haar vriendinnetje. Allemaal blijde gebeurtenissen. Maar ze is ook stout, als ze op een regendag in huis moet blijven. Ze breekt zelfs een mooie vaas. Maar Marleentje erkent schuld en met moeder bidt zij om vergeving. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig kinderboekje. Onnatuurlijk is de aankomst van opa, die niet van den trein gehaald wordt en nu "toevallig" Marleentje ontmoet, zonder dat zij haar opa herkent. Het is in kinderlijke trant geschreven. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Gien de Koning

Marleentje, druk 2, 46 blz.
G.K.O. 1 z.p. 10 t.d.t. Dit boekje voor de kleintjes geeft een heel eenvoudig verslag van een paar dagen kleine-meisjes-leven. Marleentje gaat nog niet naar school; ze speelt dikwijls met haar buurmeisje Annemarietje. Opa komt logeeren, en ontmoet haar al in den winkel, zonder dat ze 't weet. Later gaat ze met Opa wandelen en taxi-rijden. Als Annemarietje jarig is, komt ze daar op visite, en heeft veel pret. Maar den volgenden dag regent het, en is ze slecht te spreken. Ongehoorzaam aan moeders verbod, wil ze den inktpot halen om te gaan schrijven en stoot daarbij een vaasje van de kast, dat stuk valt. Nu begrijpt Marleentje, dat ze verkeerd gedaan heeft. Moeder brengt haar de ondeugendheid onder 't oog. Marleentje vraagt niet alleen aan moeder, maar ook aan God vergiffenis. Dan komt alles weer in orde en mag ze mee, Opa wegbrengen. De kindertoon is juist getroffen; hier is geen opsmuk of paedagogische en psychologische dikdoenerij. Een gewoon verhaal over een gewoon kind. Het evangeliseerend element ligt in de ongezochte aanbeveling van Bijbellezen en gebed. De uitvoering is zeer appetijtelijk. De omslag munt uit. Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Gien de Koning

Marleentje, druk 3, 46 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 j.; algemeene strekking.
Korte inhoud: Marleentje kan nog niet spelen met Tommie: die kan nog maar alleen slapen en eten. Ze speelt met een vriendinnetje, Annemarietje. Grootvader komt op bezoek. Marleentje gaat met Opoe uit, zelfs in een auto. 's Middags begint ze een ketting te rijgen voor haar vriendin, bij wie ze op verjaarsvisite gaat. Als ze alleen is, wil ze met inkt schrijven; dat kost echter een vaas! Moeder wijst haar op de zonde van de ongehoorzaamheid, die erger is dan een gebroken vaas. Tot slot brengt ze met Vader en Moeder Opa weer op den trein. Algemeene op- of aanmerkingen: Echt in den kindertoon geschreven, Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Gien de Koning

Marleentje, druk 4, 39 blz.
prijs f 0,55; in slappe amslag; meisjesboek.
Inhoud: Marleentje, een meisje van vijf jaar, speelt met haar vriendinnetje Annemarietje erg zoet verschillende spelletjes. Ze heeft een aardige opa, met wie ze eens uit mag, als deze bij haar ouders logeert. Eén keer is ze ongehoorzaam, maar heeft veel spijt; zodat ze toch opa naar de trein mag brengen. Strekking: Een zeer bepaalde strekking is moeilijk in dit boekje te vinden. Eenvoudige vriendschap en kinderlijke gehoorzaamheid worden als goede eigenschappen naar voren gebracht.
Conclusie: Een simpel kinderverhaaltje, heel gewoon en daarom wel aantrekkelijk voor de heel jonge leerlingen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Gien de Koning

Marleentje, druk 5, 39 blz.
10 t.d.t., G.K.O., M. 6-8 j., (zie B.B. 1956). Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Gien de Koning

Marleentje, druk 5, 39 blz.
prijs in slappe omslag ƒ 0,55; meisjesboek.
Inhoud: De vijfjarige Marleentje speelt met haar vriendinnetje, gaat uit met haar grootvader, trekt de vaas van de tafel, kortom haar kinderleventje wordt beschreven. Strekking: Als Marleentje gehoorzaam is, gaat alles goed, maar als zij ongehoorzaam is, dan zijn de gevolgen naar (een gebroken vaas). Na berouw volgt vergeving.
Conclusie: Het is een eenvoudig kinderverhaaltje en voor de kleineren een aardig boek. Begrijpelijk, dat het een vijfde druk beleefde.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.