Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Marlieske viert bevrijdingsdag, druk 1, 90 blz.
8 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j. Marlieske beleeft op deze ene dag heel veel. Het is een dag voor haar, om nooit te vergeten. De vreugden die zij beleeft zijn talrijk en zij geniet overal van. Al verhalend deelt de schrijfster heel wat over de belevenissen tijdens de oorlog mee. 't Zijn allemaal gewone dingen: de vlag uitsteken, moeder helpen met taart bakken, optocht zien, uitgaan, vuurwerk. Marlieske ligt 's avonds in bed alles te overdenken en is dankbaar en voldaan. Ook in dit "Marlieske"-boek zat niet veel spanning. De uitvoering is feestelijk. De tekeningen zijn goed, uitgezonderd die op blz. 69, die ons minder geslaagd lijkt. De strekking is beter dan die in de vorige deeltjes. Er is dankbaarheid, en die wordt allereerst aan God gebracht. Aan 't eind van het boekje denkt Marlieske aan een vrouw, die 's avonds drie vreugden van de dag zocht. Daarvan wordt als voornaamste genoemd, dat de Here Jezus voor ons op aarde kwam. We willen niet zeggen "eind goed, al goed" maar wel "lest best". Unaniem luidt het oordeel: Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1961Marlieske viert bevrijdingsdag, druk 1, 90 blz.
prijs gecartonneerd f 1,25: meisjesboek.
Inhoud: Nederland 15 jaar geleden bevrijd! Deze bijzondere bevrijdingsdag wordt ook door het gezin van Vliet gevierd van de morgen tot de avond toe. Alles in dit boekje staat in het teken van de bevrijding. Strekking: Aankweken van vaderlandsliefde. In dit opzicht opvoedkundig. Zo goed als geen godsdienstige strekking.
Conclusie: Een boekje, dat matig aanbevolen kan worden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.