Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.G. Lameris-Bolt

Marientje mag ook mee, druk 1, 109 blz.
prijs f 1,90 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Marientje mag met haar moeder, die weduwe is, op familiebezoek naar Amerika. De voorbereidingen, de reis en de aankomst worden zeer mooi verteld. Strekking: Zich in Gods handen bevelende gaat de weduwe met haar meisje op reis. Dankbaar ontmoet ze haar familie en ook dan stijgt lof op tot God, die hen bewaarde.
Conclusie: Zeer goed meisjesboek, waarin vriendschap en liefde een voorname plaats innemen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
A.G. Lameris-Bolt

Marientje mag ook mee, druk 2, 109 blz.
prijs f 2,45 gebonden, geillustreerd; meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Marientje en haar moeder, die weduwe is, maken met de Rijndam een reis naar Amerika voor een familiebezoek. Reis, en aaankomst worden boeiend beschreven.
Conclusie: Goede reisbeschrijving, verzorgde taal en. stijl. Gepoogd wordt de godsdienstige opvoeding van het meisje een goede plaats te geven. Dat blijft echter wat aan de oppervlakte.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
A.G. Lameris-Bolt

Marientje mag ook mee, druk 3, 110 blz.
prijs geb. f 5,25; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Marientje mag met haar moeder op familiebezoek naar Amerika. Na allerlei voorbereidingen gaan ze aan boord van een groot zeeschip, waarop Marientje tijdens de reis allerlei avonturen beleeft.
Conclusie: 1. De strekking is wel christelijk, maar nogal oppervlakkig. Er wordt b.v. uitgebreid geschreven over St. Nicolaasavond, maar in het geheel niet over het Kerstfeest: een gemiste kans! 2. Er staat nogal wat Engels in; jammer dat de uitspraak in voetnoten zo slecht staat aangegeven!
Eindoordeel: voor uitdeling met Kerst niet aanbevolen, met het oog op punt 1, hierboven genoemd.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1976

Open Boekbeoordeling.