Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Mulder

Margje wil een fiets, druk 1, 92 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 8 t.d.t. Margje is een arbeidersmeisje in Friesland. Nog jong wordt ze al bij een boer verhuurd. Ze wordt door den boer en zijn vrouw liefderijk behandeld, maar met de groote meid, Anna, kan ze minder goed opschieten. Ook is er nog een kleine knecht Lutzen, met wien ze wel eens ruzie maakt, doch ook vaak kinderlijk speelt. Margje zou heel graag een fiets hebben zooals Anna. Eerst leert ze op de fiets van Lutzen rijden, maar haar ideaal is zelf een eigen fiets te hebben. Wanneer ze haar eerste verdiende geld thuis brengt, praat ze er met haar ouders over, die er heel niet van willen hooren. Ze kunnen het geld veel te goed voor iets anders gebruiken. Dan koopt Margje stilletjes een oude fiets, maar als ze die heeft, spreekt haar geweten. Ze is niets blij en wordt onrustig. Het wordt zoo erg, dat ze haar fiets pakt en weg rijdt, de wereld in. De boer en Margje's vader worden ongerust en gaan de vluchtelinge zoeken. Eindelijk vinden ze haar een heel eind buiten het dorp. Margje wordt thuis gebracht en vertelt alles. De fiets moet weer weg. Margje wil die ook niet langer houden, maar later zal ze er een krijgen van haar ouders. De typographische verzorging laat niets te wenschen over. Ons bezwaar tegen dit overigens prettige boekje is, dat het bijna geheel neutraal is. Met een kleine verandering zou dit boekje ook in niet-Christelijke kringen kunnen worden gebruikt. Het Christelijk karakter komt te weinig uit, om voor onze Zondagsscholen zeer bruikbaar te zijn. Eerst op de laatste pagina blijkt, dat we met een Christelijk gezin te doen hebben. Deze overweging beïnvloedt onze conclusie uiteraard in zooverre, dat onze aanbeveling onder dit voorbehoud geschiedt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

G. Mulder

Margje wil een fiets, druk 1, 92 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Margje, kind van arme arbeidersmenschen, wordt dienstbode bij boer Walda. De boer en zijn vrouw zijn goed voor Margje. Ze beleeft daar enkele ruzietjes. Ze heeft echter een groote begeerte: een fiets. Moeder wil echter niet toestaan, dat ze een fiets koopt. Ze doet het nu stilletjes van opgespaarde fooien. Dat geeft haar geen rust en nu gaat ze er stilletjes van door met de fiets. Dat brengt onrust bij den boer en bij Margjes ouders. Men gaat zoeken er vindt haar. Ze heeft nu berouw en alles loopt goed af. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje, dat wel boeiend is geschreven, maar ons bevredigd het niet. Hét godsdienstige element is er wat bijgehaald. Aan 't eind wordt iets gezegd over bidden en zonden belijden aan God. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
G. Mulder

Margje wil een fiets, druk 2, 85 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 8 t.d.t. Margje is een arbeidersmeisje in Friesland. Nog jong wordt ze al bij een boer verhuurd. Ze wordt door den boer en zijn vrouw liefderijk behandeld, maar met de groote meid, Anna, kan ze minder goed opschieten. Ook is er nog een kleine knecht Lutzen, met wien ze wel eens ruzie maakt, doch ook vaak kinderlijk speelt. Margje zou heel graag een fiets hebben zooals Anna. Eerst leert ze op de fiets van Lutzen rijden, maar haar ideaal is zelf een eigen fiets te hebben. Wanneer ze haar eerste verdiende geld thuis brengt, praat ze er met haar ouders over, die er heel niet van willen hooren. Ze kunnen het geld veel te goed voor iets anders gebruiken. Dan koopt Margje stilletjes een oude fiets, maar als ze die heeft, spreekt haar geweten. Ze is niets blij en wordt onrustig. Het wordt zoo erg, dat ze haar fiets pakt en weg rijdt, de wereld in. De boer en Margje's vader worden ongerust en gaan de vluchtelinge zoeken. Eindelijk vinden ze haar een heel eind buiten het dorp. Margje wordt thuis gebracht en vertelt alles. De fiets moet weer weg. Margje wil die ook niet langer houden, maar later zal ze er een krijgen van haar ouders. De typographische verzorging laat niets te wenschen over. Ons bezwaar tegen dit overigens prettige boekje is, dat het bijna geheel neutraal is. Met een kleine verandering zou dit boekje ook in niet-Christelijke kringen kunnen worden gebruikt. Het Christelijk karakter komt te weinig uit, om voor onze Zondagsscholen zeer bruikbaar te zijn. Eerst op de voorlaatste pagina blijkt, dat we met een Christelijk gezin te doen hebben. Deze overweging beïnvloedt onze conclusie uiteraard in zooverre, dat onze aanbeveling onder dit voorbehoud geschiedt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

G. Mulder

Margje wil een fiets, druk 3, 85 blz.
G.K.C.B. 8 t.d.t. Margje is een arbeidersmeisje in Friesland. Nog jong wordt ze al bij een boer verhuurd. Ze wordt door de boer en zijn vrouw liefderijk behandeld, maar met de grote meid, Anna, kan ze minder goed opschieten. Ook is er nog een kleine knecht Lutzen, met wie ze wel eens ruzie maakt, doch ook vaak kinderlijk speelt. Margje zou heel graag een fiets hebben zoals Anna. Eerst leert ze op de fiets van Lutzen rijden, maar haar ideaal is een eigen fiets te hebben. Wanneer ze haar eerste geld thuis brengt, praat ze er met haar ouders over, die er heel niet van willen horen. Dan koopt Margje stilletjes een oude fiets, maar als ze die heeft, spreekt haar geweten. Ze is niets blij en wordt onrustig. Het wordt zo erg, dat ze haar fiets pakt en weg rijdt, de wereld in. De boer en Margjes vader worden ongerust en gaan de vluchtelinge zoeken. Eindelijk vinden ze haar een heel eind buiten het dorp. Margje wordt thuis gebracht en vertelt alles. De fiets moet weer weg. Margje wil die ook niet langer houden, maar later zal ze er van haar ouders een krijgen. De typographische verzorging laat niets te wensen over. Ons bezwaar tegen dit overigens prettige boekje is, dat het bijna geheel neutraal is. Met een kleine verandering zou het ook in niet-Christelijke kringen kunnen worden gebruikt. Het Christelijk karakter beperkt zich vrijwel uitsluitend tot het gebed in nood. Alleen op de voorlaatste bladzijde klinkt een andere toon. Onder voorbehoud kunnen we dit goed uitgevoerde boekje aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

G. Mulder

Margje wil een fiets, druk 3, 85 blz.
Prijs f 0,95; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek; 11-13 jaar.
Inhoud: Margje, kind van arme arbeidersmensen, wordt dienstbode bij boer Walda. De boer en zijn vrouw zijn goed voor Margje. Ze beleeft daar enkele ruzietjes. Ze heeft echter een grote begeerte: een fiets. Moeder wil echter niet toestaan, dat ze een fiets koopt. Ze doet het nu stilletjes van opgespaarde fooien. Dat geeft haar geen rust en nu gaat ze er stilletjes van door met de fiets. Dat brengt onrust bij de boer en bij Margjes ouders. Men gaat zoeken en vindt haar. Ze heeft nu berouw en alles loopt goed af.
Conclusie: Een boekje, dat wel boeiend is geschreven, maar ons bevredigt het niet. Het godsdienstige element is er wat bijgehaald. Aan het eind wordt iets gezegd over bidden en zonden belijden aan God.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
G. Mulder

Margje wil een fiets, druk 5, 86 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Margje dient op een boerderij. Op deze manier helpt ze mee-verdienen voor het gezin. Ze heeft het daar best naar haar zin, maar ze zou zo graag een fiets willen hebben. Ze koopt een afdankertje van het oudere dienstmeisje. Maar ze voelt goed, dat ze dit niet mag doen, zonder dat haar vader en moeder dit goed vinden. In haar benauwdheid vlucht ze weg. Maar alles komt terecht.
Conclusie: Mulder kan heel vlot vertellen. Dit boekje zullen de meisjes met spanning lezen. De geschiedenis speelt in "vroegere tijd", als we op het loon en allerlei verhoudingen letten. Ook dit is leerzaam om van "vroeger" wat te lezen. De verhouding van het gezin en het personeel is goed. De schrijver vertelt ook heel aannemelijk van het berouw van Margje. Het is een goed boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
G. Mulder

Margje wil een fiets, druk 6, 75 blz.
prijs gebonden f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Als ze van school is, komt Margje als kleine meid op een boerderij. Ze wil graag net als de anderen, een fiets hebben. Ze spaart er voor, maar haar ouders zijn er tegen, want ze moet eerst een nieuwe mantel hebben. Toch koopt ze een tweedehands fiets. Vader en moeder willen echter niet hebben, dat ze de fiets houdt. Nu gaat Margje er vandoor. Haar ouders staan doodsangsten uit. Maar gelukkig, ze wordt gevonden en ze belijdt haar kwaad. Op de fiets moet ze echter nog een poos wachten. Strekking: Eigen zin doordrijven tegen de wil van de ouders is zonde.
Conclusie: Mooi verhaal met goede strekking. Het gegeven is echter wat uit de tijd. Dat een 6e druk nodig is, bewijst echter wel, dat het verhaal het nog goed doet. Leeftijd 10-14 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
G. Mulder

Margje wil een fiets, druk 7, 77 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Margje moet als dienstbode op een boerderij allerlei werk verrichten. Al doet ze dit met genoegen, toch is er iets wat haar hindert. Op het bedrijf heeft ieder een fiets. Zij alleen niet. Haar ouders vinden haar nog jong genoeg en andere dingen gaan voor, Wanneer Margje ten slotte op eigen houtje een rijwiel koopt, brengt deze daad voor haar veel verdriet. Dit brengt haar tenslotte tot onderwerping aan de ouders. Strekking: De inhoud van dit boekje zal een jeugdige dikwijls ouderwets aandoen. Zulk een gehoorzaamheid en onderwerping aan het gezag der ouders doet toch weldadig aan. Hier rust de leiding van het kind bij de ouders, die hoewel schijnbaar hard, toch met liefde over het stoffelijk en geestelijk welzijn der kinderen waken.
Conclusie: Een boekje vol lering, waarin het verzaken van eerbied voor en ongehoorzaamheid aan de ouders met moeite en verdriet worden bezocht. Een kind, dat met opmerkzaamheid en aandacht dit boekje leest, zal nadenken over en vergelijken met zichzelf.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.