Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronN.W. van Diemen de Jel

Maantje Pik in zijn schooljaren, druk 1, 190 blz.
5 z. p. 9 t. d. t. ƒ2.25. Geb. f 2.90. Maantje Pik is een weesjongen, die bij zijn Grootouders te Rotterdam braaf is verwend. Zij zelfs weten met hem geen raad meer en brengen Maantje bij zijn oom Bram Pik te Dordrecht. Daar wordt Maantjes gedrag langzamerhand beter. Vooral als hij naar school gaat, gaat het goed, zoodat hij eindelijk zelfs behoort tot de leerlingen, die klaar gemaakt worden voor de H.B.S. 't Eén en ander is "behoorlijk" gekruid en gelardeerd met allerlei guitenstreken, zoodat er losgelaten schapen, een nat pak, plagerijen van den meester, een ijsongeluk, verdenking van appel-dieverij en dergelijke bij te pas komen. Dit boek is een Christelijk boek, het gezin van Bram Pik een Christelijk gezin, Maantje komt op de Christelijke school, en desondanks is dit verhaal voor onze Zondagsschool contrabande, hoe goed het misschien geschreven is. Ofschoon als kinderboek bedoeld, is het uitsluitend lectuur voor volwassenen. Denk u totch even in: een boekje, waarin de hulpeloosheid van de volwassenen tegenover de kinderen zóó duidelijk uitkomt! Ja, waarin zelfs de opvoeders min of meer belachelijk gemaakt worden! Zeggen de Algemeene Beschouwingen teveel, onder het hoofdje: "Cursus in kwâjongenstreken?" Neen, zulk een middel is bijkans erger dan de kwaal!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925

N.W. van Diemen de Jel

Maantje Pik in zijn schooljaren, druk 1, 190 blz.
Bijzonderheden: oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens van 10-12 jaar: omvang 190 bladz.; prijs f 2,25 ing., f 2.90 geb. Is bijna uitverkocht. Korte
Inhoud: Maantje Pik en zijn zusje Hilletje hebben hun thuis bij hun grootouders te Rotterdam; vader en moeder zijn gestorven. Als Maantje zeven jaar is, moet hij naar school. De verwende knaap verkiest dit niet en daarom brengt grootmoeder hem naar z'n oom Bram Pik, die schoenmaker is. Oom Bram en tante Maike, die zelf geen kinderen hebben, verzorgen hun neefje uitstekend. Maar opvoeden is een moeilijk werk. Allerlei avonturen worden beleefd en eindelijk gaat Maantje naar de H.B.S. Beoordeeling: Een boek, dat geestig wil zijn en dit ook wel is, maar voor niet te oude jongens. Die zullen om vele grappen niet meer kunnen lachen. Maar kinderen van 10 tot 12 jaar lezen het graag. „Niet weten, waar Mozes de mosterd haalde" (bldz. 22) is een uitdrukking die wel gemist kan worden. En het „repeteerde Oom" inplaats van „herhaalde Oom" wil mij evenmin bekoren. Overigens aanbevolen. K. Bouma.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930