Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Vliet-Ligthart Schenk

Liesje en Tineke, druk 1, 39 blz.
prijs f 0.45; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek, voor een leeftijd van 7-8 jaar. Strekking: Enkele kleine gebeurtenissen in het kinderleven van Liesje en Tineke tot een aardig verhaaltje verwerkt. Spijt over de leugen. Bekentenis voor moeder en voor God.
Conclusie: Vlot geschreven. Godsdienstige strekking goed, maar nogal zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Liesje en Tineke, druk 2, 39 blz.
Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïllustreerd; meisjesboek. Strekking: Kleine gebeurtenissen zijn verwerkt tot een verhaaltje. Liesje en Tineke hebben spijt over de leugen. Bekentenis voor moeder en voor God.
Conclusie: Vlot geschreven, doch de godsdienstige strekking zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Liesje en Tineke, druk 3, 39 blz.
prijs f 0,55; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Tineke komt met moeder bij haar nichtje Liesje logeren. Ze lopen te ver weg en verdwalen. Een agent vindt ze. Als ze een volgend maal naar de speeltuin gaan valt Tineke van de schommel en moet in bed blijven. Haar moeder gaat alleen terug. Als Liesje naar school moet houdt ze zich ziek. Alles komt uit. Ze belijdt haar kwaad en ontvangt vergeving. Strekking: God straft het kwade, maar wil na waar berouw vergeving schenken.
Conclusie: Een eenvoudig kinderverhaaltje. Aardig voor de kleintjes. Nog wat meer nadruk op de zonde en haar gevolgen was op zijn plaats geweest.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Liesje en Tineke, druk 4, 39 blz.
prijs in slappe omslag 55 cent; meisjesboek.
Inhoud: Tineke komt met tante Nel bij Liesje logeren. De beide meisjes zien buiten een man met een aapje. Ze verdwalen door Liesjes schuld. In de speeltuin valt Tineke een gat in haar hoofd. Tante Nel gaat alleen naar huis, want Tineke moet bij Liesjes moeder op bed blijven. Als tante Nel Tineke weer komt halen, houdt Liesje zich ziek, dan hoeft ze niet naar school als tante Nel komt. Het kwaad komt uit en Liesje heeft berouw. Strekking: We mogen niet jokken. Dat maakt ons niet alleen onrustig, maar het is een groot kwaad voor God. We moeten onze verkeerde daden, zoveel we kunnen, weer goed maken.
Conclusie: Een niet onaardig verhaaltje voor onze kleintjes. Geen schokkende gebeurtenissen, maar passend voor de leeftijd van ongeveer 6- á 7-jarige kinderen, die het wel lezen zullen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Liesje en Tineke, druk 5, 39 blz.
prijs f 0,55; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Tineke, drie jaar oud, komt met haar moeder, tante Nel, enige dagen bij Liesje thuis logeren. Liesje is al zes jaar. Ze is een lief meisje, maar ze doet toch wel eens ondeugende dingen. Ze verdwaalt met Tineke door eigen schuld. Een agent brengt de kinderen thuis. In de speeltuin valt Tineke een gat in het hoofd en dan houdt Liesje zich ziek om niet naar school te hoeven. Liesje heeft veel spijt van haar leugentje. Ze krijgt wel vergeving, maar ook straf. Strekking: Wie ongehoorzaam is moet de gevolgen dragen. Wie oprecht berouw toont, ontloopt wel niet de straf, maar de Heere vergeeft ook aan kinderen het kwaad, als we Hem ons kwaad belijden.
Conclusie: Een boekje voor de kleinere kinderen. Leuk verteld en gezond christelijk. Zeer geschikt voor onze 6- en 7-jarige meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Liesje en Tineke, druk 6, 49 blz.
prijs in slappe omslag f 0,90; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Liesje en Tineke, twee nichtjes, beleven tijdens een logeerpartij verschillende avonturen. Ze weten, dat ze bij de Heere uitkomst mogen vragen in hun moeilijkheden. En ook om vergeving voor hun ongehoorzaamheid.
Conclusie: Een heel goed boekje op godsdienstig, opvoedkundig terrein. Eenvoudige evangelieprediking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
A. van Vliet-Ligthart Schenk

Liesje en Tineke, druk 7, 39 blz.
prijs in slappe omslag ƒ 1,25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 4-7 jaar.
Inhoud: Spelenderwijs raken Liesje en haar nichtje Tineke, die bij haar met tante Nel op bezoek is, al verder en verder van huis. Zij hebben op straat zoveel aandacht voor een man met een aapje, dat ze verdwalen. Maar gelukkig redt de Heere ze, als Liesje bidt tot de God van Daniël, over wie de juf op school vertelde. 's Avonds belijdt ze haar zonden aan God. Helaas, ook de volgende dag gebeurt er weer iets, waar Liesje veel verdriet van heeft ln de speeltuin valt Tineke mede door Liesjes schuld een gat in haar hoofd. Nog erger wordt het, als Liesje tenslotte jokt, dat ze ziek is, omdat ze niet naar school wil. Voor straf krijgt ze die dag niets van de heerlijke oliebollen. Maar gelukkig wordt alles haar vergeven en de volgende dag stapt ze weer naar school, met oliebollen, ook voor de juf.
Conclusie: Een goed boekje, dat onze kleuters vast zal aanspreken.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1971

Open Boekbeoordeling.