Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh. van Hulzen

Kees, druk 1, 31 blz.
Een eenvoudig verhaal van een hondje, Kees, dat op een dag, als hij met zijn kleine baas Cor mee uitmag, verdwaalt en den weg naar huis niet meer terug kan vinden. Een andere jongen neemt hem mee, zoodat hij nu een nieuwen baas krijgt en zelfs een anderen naam. Maar ten slotte komt hij toch weer bij Cor terug. Groot is diens vreugde als zijn hond weer terecht is. Een aardig boekje. Bestemd voor den leeftijd 6-8 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
Joh. van Hulzen

Kees, druk 1, 31 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal speelt zich af op Java. Kees z'n hond, die mee ging winkelen, verdwaalt. Maar na eerst een poosje bij een ander geweest te zijn, ontmoet hij weer zijn vroegeren baas. Kees natuurlijk blij. En dankbaar jegens God. Algemeene op- of aanmerkingen: Voor de kleintjes een aardig verhaaltje. Het boekje is goed gedrukt. De teekeningen zijn geslaagd. Het is echt kinderlijk geschreven. Het godsdienstige element is niet sterk. We hebben groote behoefte aan dergelijke boekjes, maar dan met een pittiger, kinderlijk godsdienstig leven. Niettemin:
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Joh. van Hulzen

Kees, druk 1, 31 blz.
G. K. O. 1 z. p. 7 t. d. t. 16 cent. Cor, een Nederlandsch jongetje in Indië, heeft een hond, Kees, zijn speelkameraadje. Bij een tochtje met moe naar de passar loopt Kees weg en verdwaalt. 't Is de schuld van Cor, die door 't bekijken van een mooien speelgoed-spoortrein te weinig op zijn hondje lette. Groote droefheid bij Cor. Vader leest de gelijkenis van het verloren schaap en Cor bidt 's avonds ook om den terugkeer van Kees. Hij vindt later den hond en dankt daarvoor in zijn avondgebed. Dit boekje, goed uitgevoerd en aardig geïllustreerd is nauwelijks een Christelijk verhaal te noemen. 't Is vrijwel neutraal. Al het Christendom is gecomprimeerd in den slotzin: "Lie-ve Hee-re, be-waar ons de-ze nacht en dank U wel, dat Kees er weer is en .... Ik zal goed op hem pas-sen .... en geef dien jongen ook een hond-je, a-men". Wij hebben om het volkomen ontbreken van het evangeliseerend element bezwaar tegen de uitdeeling op onze Kerstfeestviering.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Joh. van Hulzen

Kees, druk 2, 28 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. Cor, een Nederlands jongetje in Indië, heeft een hond, Kees, zijn speelkameraadje. Bij een tochtje met moe naar de passar loopt Kees weg en verdwaalt. 't Is de schuld van Cor, die door 't bekijken van een mooie speelgoed-spoortrein te weinig op zijn hondje lette. Grote droefheid bij Cor. Vader leest de gelijkenis van het verloren schaap en Cor bidt 's avonds ook om de terugkeer van Kees. Hij vindt later de hond en dankt daarvoor in zijn avondgebed. Dit boekje, goed uitgevoerd en aardig geïllustreerd is nauwelijks een Christelijk verhaal te noemen. 't Is vrijwel neutraal. Al het Christendom is gecomprimeerd in de slotzin: „Lie-ve He-re, be-waar ons de-ze nacht en dank U wel, dat Kees er weer is en ... ik zal goed op hem pas-sen ... en geef die jongen ook een hond-je, a-men." Wij hebben om het volkomen ontbreken van het evangeliserend element bezwaar tegen de uitdeling op onze Kerstfeestviering.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Joh. van Hulzen

Kees, druk 2, 28 blz.
Prijs f 0,35; slappe omslag; geïll.; jongensboek, 7-8 jaar.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af op Java. Kees z'n hond, die mee ging winkelen, verdwaalt. Maar na een poosje bij een ander geweest te zijn, ontmoet hij weer zijn vroegere baas. Kees natuurlijk blij. En dankbaar jegens God.
Conclusie: Voor de kleintjes een aardig verhaaltje. Het boekje is goed gedrukt. De tekeningen zijn geslaagd. Het is echt kinderlijk geschreven. Het godsdienstige element is niet sterk. We hebben grote behoefte aan dergelijke boekjes, maar dan met een pittiger, kinderlijk godsdienstig leven.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Joh. van Hulzen

Kees, druk 3, 28 blz.
prijs 35 ct; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Cor, een Hollands jongetje op Java, heeft een jonge hond, Kees. Hoewel de hond de weg nog niet kent, mag hij met moeder en Cor naar de passar. Door onoplettendheid van Cor loopt de hond weg; hij kan de weg terug niet vinden. Na enkele dagen ziet Cor hem terug met een andere jongen. Kees kiest voor Cor! Strekking: Kinderen moeten zorgen voor hun (jonge) huisvrienden, ook al nemen andere dingen hen "in beslag". De goede Herder kan en wil ook jonge honden bewaren.
Conclusie: Een verhaaltje, dat zich vlot laat lezen, maar waar weinig in zit. Liefde van kinderen tot dieren en hondentrouw komen er wel in uit, maar het religieuse element is wel érg mager.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
Joh. van Hulzen

Kees, druk 4, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: 't Verhaal gaat over een hond, Kees, Het heeft plaats op het eiland Java. Cor raakt zijn hond Kees kwijt. Kees wordt na enkele dagen zwerven door een jongen meegenomen, die hem goed verzorgt. Later ziet Kees zijn oude baas weer en de uitgelaten hond gaat met hem weer mee. Zo komt alles weer in orde. Strekking: Liefde voor de dieren. De kinderen uit het verhaal houden van de hond en verzorgen hem goed.
Conclusie: Niet veel van godsdienstig christelijke te bemerken.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
Joh. van Hulzen

Kees, druk 5, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Cor raakt zijn hond Kees kwijt. Wat een verdriet voor deze jongen. Na zwerftochten komt Kees bij een ander terecht. Maar Cor en de nieuwe baas ontmoeten elkaar, dan gaat Kees weer mee met Cor.
Conclusie: Dit verhaal speelt zich af op Java. De aanhankelijkheid van dieren wordt ons er goed in getekend en ook de zorg, die wij voor de dieren hebben op te brengen. Dit alles wordt ons boeiend verteld. Maar godsdienstig heeft het helaas weinig inhoud.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.