Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Jansje naar Zonnehoek, druk 1, 46 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jansje, die ernstig ziek is geweest, moet naar zee om aan te sterken. Ze gaat nu naar Zonnehoek, een tehuis voor bleekneusjes. Hier hoort ze iets van den Heere Jezus. Zuster Ans vertelt wel eens een geschiedenis uit den Bijbel. Dit wordt zonder meer meegedeeld. Na zes weken vertrekt Jansje en gaat naar huis. Van God en Zijn dienst hooren we dan niets meer. Algemeene op- of aanmerkingen: In dit boekje zit heel weinig gevoel. 't Is veel te nuchter voor onze kleintjes. Heel oppervlakkig wat Godsdienstige strekking betreft. Het woordje Heer.
Conclusie: Minder geschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.


Jansje naar Zonnehoek, druk 1, 46 blz.
Jansje moet voor zes weken naar zee, had Dokter gezegd. 't Kostte de ouders veel moeite om hun dochtertje te verzoenen met het denkbeeld, zoo lang van huis te gaan. Het verblijf in Zonnehoek viel haar echter mee. De verpleegster was zoo lief, ook leerde ze daar een avondgebedje en hoorde de zuster mooie verhalen uit den Bijbel lezen. Van tijd tot tijd komen haar ouders op bezoek. Toen de dag van naar huis gaan was aangebroken, viel het scheiden van Zuster Ans haar wel moeilijk, maar thuis te zijn bij Vader en Moeder was toch het heerlijkst. De schrijfster is der zake kundig, ze vertelt goed en heeft zeker als leidster een vacantiekolonie meegemaakt. Keurig uitgevoerd en geschikt om door de kleine bezitster gelezen te worden. Voor meisjes van 6 tot 8 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933


Jansje naar Zonnehoek, druk 1, 46 blz.
Een kindervacantie-kolonie is een maatschappij in het klein. Kinderen, die er verzorgd worden, moeten leeren, dat hun eigen ik geen koninkje kan spelen, maar dat ze wat voor elkander moeten over hebben. Jansje, een klein meisje, moet voor gezondheid naar Zonnehoek. Ze houdt het meest van zuster Ans, die zoo mooi uit den Bijbel voorlezen kan en vertellen van den Heere Jezus. Van zuster Lina houdt ze minder, die is gauw boos, als de kinderen hun brood niet ophebben. Op zekeren avond stoppen Jansje en Liesje haar boterhammen in de prullemand. De meisjes hebben bij ontdekking ergen spijt en vragen om vergiffenis. Aangesterkt keert Jansje naar huis terug. Uiterlijk ziet dit boekje er heel aardig uit; de letter is groot en fraai. De plaatjes zijn uitstekend. Maar de eenige godsdienstige factor is de Christelijke sfeer in de kolonie. Meer niet. Er ontbreekt in dit opzicht aan het verhaal te veel, om het aan te kunnen bevelen. Er zijn veel boekjes, die veel bruikbaarder zijn voor onze Zondagsschool.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1933