Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst jr.

Ik ben een oude juffrouw, druk 1, 43 blz.
prijs f 0,75; gebonden; meisjesboek, leeftijd ±6 jaar.
Inhoud: Cornelia is de oude poes van tante Neeltje, die op een bovenhuis woont. Deze poes vertelt van Beppie, het wilde kind van de overkant, wier moeder ziek wordt. Tante Neeltje biedt de zieke hulp, ook door Beppie overdag bij zich te nemen. De poes neemt voor 't "wilde" meisje de wijk, zwerft door de dakgoten en maakt allerlei onaangename avonturen mee. Als ze tenslotte door jongens met sneeuwballen bekogeld wordt, wordt ze door Beppie verlost, die ze in de boodschappenmand naar tante Neeltje terugbrengt. Tante bidt met Beppie om genezing van haar moeder, En deze wordt gelukkig weer beter.
Conclusie: Een verhaal voor de kleintjes van Van de Hulst Jr., ook door hem geïllustreerd. Illustraties zijn goed. Ook de vertelling is aardig. Maar 't godsdienstig element is heel zwak. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Ik ben een oude juffrouw, druk 1, 43 blz.
W.G. van de Hulst Jr schreef in Ik ben een oude juffrouw een leuk poesenverhaal van twee oude vriendinnen, poes Cornelia en tante Neeltje en een goede vriend, de warme kachel. Als poes er tussenuit trekt, brengt de kleine Beppie haar weer thuis. Het boekje is rijk geïllustreerd.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst jr.

Ik ben een oude juffrouw, druk 2, 43 blz.
(Cirkelserie); prijs gecartonneerd f 0,80; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-7 jaar ( in lettergrepen verdeeld).
Inhoud: Een oude poes vertelt haar leven. Ze ziet aan de overkant wilde Beppie spelen, brood snijden, want moeder is ziek. Dan komt Beppie bij tante Neeltje en speelt met poes. Poes vlucht de daken op, achtervolgd door een hond en door wilde jongens, tot Beppie haar vindt.Thuis bidt tante Neeltje voor Beppies zieke moeder. Die geneest weer en de rust keert weer. Strekking: Een, kinderlijk vertelseltje à la v. d. Hulst sr. De kleintjes leven zich geheel in, 't zal ze boeien hoe een poes de mensen- en kinderwereld bekijkt.
Conclusie: Hoe aardig ook verteld, er zit voor ons doel weinig evangelisatielectuur in. Godsdienstige strekking is er nauwelijks in.
Eindoordeel: voor kerstuitdeling matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Ik en Beppie, druk 5, 45 blz.
prijs gebonden f 1,95; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Een poesje dat zich Cornelia noemt, vertelt op gezellige wijze haar avonturen. Ze woont in de gezellige kamer van tante Neeltje. Samen met de kachel.
Conclusie: Geen boekje om uit te delen voor het Kerstfeest van onze zondagsscholen. Godsdienstig zeer oppervlakkig. Een leuk verhaal op kinderlijke wijze verteld, dat wel, maar meer ook niet.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Ik en Beppie, druk 6, 466 blz.
prijs f 2,85; jongens en meisjesboek, leeftijd 5-7 jaar.
Inhoud: Een oude poes vertelt haar ondervindingen. Ze heeft het zo best bij tante Neeltje, tot Beppie van de overkant, wegens ziekte van haar moeder, een poosje hier in komt wonen. Nu lijkt alles zo anders te worden, dat ze op de loop gaat, maar toch de weg terug weer vindt.
Conclusie: Een leuk verteld verhaal, dat de kinderen zeker zal boeien. We dienen ons echter af te vragen of dit verhaal dienen kan om mee te geven bij gelegenheid van het Kerstfeest. Zo bekeken kom je tot de conclusie dat er maar weinig in zit, zodat we liever een ander boekje met iets meer inhoud willen zoeken, hoe moeilijk dit blijkbaar voor de jongsten ook begint te worden.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Ik en Beppie, druk 7, 50 blz.
geschikt vanaf ongeveer 7 jaar, illustraties van W.G. van de Hulst jr. Prijs f 6,90.
Inhoud: Cornelia een deftige, oude poes woont in het hoge huis tegenover het huis van Beppie. Beppies moeder is ziek en haar vader vaart op een schip op zee. Beppie is alleen en daarom vraagt tante Neeltje van de overkant of ze bij haar wil komen. Cornelia houdt niet van de drukte. Ze loopt weg en maakt van alles mee; een boze hond, jongens die haar plagen... Gelukkig komt ze weer thuis. Opmerkingen: Positief: Je ziet het gebeuren! Er straalt "warmte" uit het verhaal... Het gebed van tante Neeltje met de kleine Beppie. Tenslotte: Aanbevolen! Het zal kinderen zeker aanspreken; de poes (ik) maakt van alles mee en is de verteller! H.J.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1999

Open Boekbeoordeling.