Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNetty Faber-Meynen

Het wonderlijke kerstfeest van Wim en Greetje, druk 1, 45 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wim en Greetje zijn kinderen van een werkloozen arbeider in een groote stad. Op een kouden Kerstdag steelt Wim met Greetje voor zijn moeder sinaasappelen. Op hun vlucht naar huis komen ze langs een kerk, Ze hooren orgelmuziek en gaan kijken bij den ingang. Iemand neemt hen mee naar binnen om de Kerstfeestviering van de Z.S. bij te wonen. Hier hooren ze voor het eerst iets van Jezus. Dat maakt Wim onrustig. Na afloop belooft een van de leiders hun moeder direct op te komen zoeken. Door dit bezoek worden vader en moeder herinnerd aan hun eigen Christelijke opvoeding, die zij geheel losgelaten hebben. Nu wordt plotseling alles goed. Vader bromt niet meer. Buurvrouw heeft chocolademelk en kerstkoeken gebracht. Ze zingen "Stille nacht", wat ze in de kerk hoorden. De bezoeker heeft de zaak van de diefstal in orde gebracht door met Wim naar den winkel te gaan en de gestolen sinaasappelen te betalen en aan Wim te geven. Dien avond bidt Wim voor het eerst in zijn leven. En dan eindigt het verhaal: "En boven dat prachtig sterrendak, daar juichen de Engelen, omdat het kerstlicht doorgebroken is in vier donkere, eenzame mensen harten." Algemeene op- of aanmerkingen: Een variatie op een bekend thema: armoede, zieke moeder, diefstal, Kerstfeestviering met aan het slot een zeer oppervlakkige z.g. bekeering. Zelfs de w o o r d e n: zonde en genade, ontbreken. Van een diepergaand beginsel is dus heelemaal geen sprake. Nieuwe spelling.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.