Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het knalpistool, druk 1, 93 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Om wraak te nemen op Geert Rengers heeft Jaap Somer stiekem diens knalpistool weggekaapt. Geert is een gemeene jongen, de zoon van een scharenslijper, die een dronkaard is. Jaaps vader is monteur, maar al een poos werkloos. In het gezin Somer vreest men den Heere. Boon, een oud vriend van Somer, chef-monteur, komt eenige weken op het dorp, om de machines voor de zuivelfabriek te stellen. Jaap's vader zal een paar weken helpen. Boon neemt zijn intrek in het huis van Somer. Wat kan die Boon vertellen. Hoe Jaap luistert naar het verhaal van den storm op zee, het gevaar en hoe de Heere hielp op Boon's gebed. Jaap wil het knalpistool niet langer houden. Als de jongens er bij zijn op de weide, doet hij, alsof hij het pistool vindt. Dan gaan ze schieten. Daardoor slaan de paarden op hol van Boer Lammers. Dirk, zijn zoon, loopt een hersenschudding op. Boon en Somer grijpen de paarden. Tenslotte krijgt Somer de betrekking van machinist op de zuivelfabriek en Jaap en Gast worden goede vrienden. Algemeene op- of aanmnerkingenn; Een uitstekend geslaagd jongensboek. Vlotte, aantrekkelijke verhaaltrant. Dat aan gezangen boven psalmen de voorkeur wordt gegeven in dat overigens sympathieke boekje, betreuren we. "Jaap maakt het ook met God in orde". Die uitdrukking past in dit boekje evenmin als een inktklad in een schoonschrift. Tegenover deze voor ons onprettige dingen staat zooveel goeds, dat we besluiten:
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.