Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd , druk 2, 301 blz.
G. K. C. 0. 14 illustr. op kunstdrukpapier. 6 t. d. t. f 1.25. Met geestdrift, zooals de heer Penning dat doen kan, verhaalt hij ons het leven van den grooten Hervormer van Genève en beschrijft hij den bewogen tijd, waarin hij leefde, met name in de drie genoemde landen, waarbij vooral Frankrijk een ruim aandeel heeft. Waar de auteur aan het Nederlandsche volk verhaalt, hadden we wel wat meer van den invloed willen vernemen, dien de Hervormer op de Reformatie in Nederland gehad heeft, te meer waar andere landen zulk een ruim deel kregen. Waar dan nog bij komt, dat in geen land ter wereld het Calvinisme dieper wortel schoot dan in Nederland en nergens zooveel vrucht naliet tot op onzen tijd toe. Dr. Kuyper heeft er van gezegd: "Ligt er niet iets wonders in, dat waar het Gereformeerd wezen in Genève is doodgebloed, in het land der Hugenooten uitstierf en in het Schotland der Puriteinen almeer verzaakt wordt, alleen in ons kleine Nederland aan den afgehouwen tronk van het Calvinisme weer een rijsken uitschoot, dat gaandeweg won in kracht en nu reeds weer met eere het hoofd mag opheffen?" Het boek lijdt onder den zwaren titel: "het leven van Calvijn en zijn tijd". Door deze drie laatste woorden heeft de auteur zich wat op den hals gehaald! Nu kon hij geen verteller blijven; nu moest hij geschiedschrijver worden. Als verteller is Penning gelauwerd, als geschiedschrijver moet bij de sporen nog verdienen. Hij heeft een boek geleverd, dat iets van een amphibie heeft. Dat hij geen neutraal historicus is, is een verdienste; maar kortere of langere beschouwingen over het historisch materialisme, bldz. 43, het gebruik van de psalmen, bl. 120, over Servet, bl. 165 v.v., over Christendom en politiek, bl. 241, zijn in deze historiebeschrijving hinderlijk, immers overbodig. Wij noteerden onderscheidene drukfouten. Maar ook stylistische onnauwkeurigheden betrapten we. Onvoorwaardelijk en hartelijk bevelen we voor de rijpere jeugd, bijzonderlijk de leerlingen der Vervolgklasse, dit stevig gecartonneerde dikke boek aan. Ook voor Knapen- en Jongelingsvereenigingen kan het dienst doen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926