Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het mislukte komplot, druk 1, 14 blz.
In Het mislukte komplot geeft D.J. Douwes een parafrase op de reizen van de apostel Paulus, met onder andere de historische schipbreuk en de overwintering op Malta. Duidelijk blijkt hoe Paulus niet alleen door de heidenen, maar ook door de Joden vijandig bejegend werd: deze smeedden zelfs een komplot tegen zijn leven, waaraan het boek de titel ontleent. De bouw en de stijl van het verhaal zijn voortreffelijk: er is actie, spanning, ernst en humor, en bij dit alles een rijke inhoud. Ofschoon vrijwel niets in dit boek wijst op een protestantse gedachtenwereld, lijkt het ons dat een katholiek auteur enkele accenten iets verlegd zou hebben en ook het katholieke kerkbegrip zou hebben laten compareren. Jeugdige lezers zullen echter stellig deze nuance niet onderkennen, nog minder er enige hinder van ondervinden. Het boek verdient daarom zeker een aanbeveling. (geb. f. 3,95)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.Het mislukte komplot, druk 1, 14 blz.
gebonden; jongensboek.
Inhoud: De geschiedenis van Paulus' gevangenneming en reis naar Rome, voor jongens naverteld. Strekking: God zorgt voor de verbreiding van het Evangelie.
Conclusie: Wel goed verteld en beschreven. De fantasie rondom de Bijbelse feiten zal niet altijd even hoog gewaardeerd worden, Het is niet zo gemakkelijk om de boodschap van het eeuwige Woord Gods te maken tot een spannend jongensboek.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.