Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het huis van God, druk 1, 48 blz.
gebonden, zwart-wit-grijs illustraties, geschikt voor: jongens en meisjes van 4-7 jaar. Prijs f 21,50.
Inhoud: Het boekje is opgedragen aan Annebrien en al die andere kinderen, die de dominee zo graag 's zondags in de kerk ziet zitten. Anne logeert met haar vader en moeder bij oom Chris en tante Martha. Op zondag gaan ze met z'n allen naar de kerk. De eerste ontmoeting is met de koster in de kerk. Mama vertelt, wat het werk van de koster is. Dan gaat de dienst beginnen. Allerlei begrippen worden verduidelijkt b.v. kerkeraad, dienstdoend ouderling - stil gebed - dominee - toga - kansel - groet. De schrijver gaat ook in op de inhoud van het gebed - schriftlezing - collecte - diaken en de preek. Op maandagmorgen gaan ze weer vroeg naar huis, want Anne moet naar school. In een kringgesprek in de klas komt de eredienst aan de orde. Dit gesprek resulteert in de vraag van de juf: Wie is de Allerbelangrijkste?
Conclusie: Een leuk en boeiend boekje voor de genoemde leeftijd. De taal is "des kinds". Een goed verhaal om met jonge kinderen te lezen en te bespreken. Er zit een climax in het verhaal. De illustraties van Marianne Wilvliet zijn prachtig en zeer suggestief. Ook geschikt voor uitdeling op het kerstfeest aan de jongste groep.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. C. L. Maaskant
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1996

Open Boekbeoordeling.