Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHeleen

Het huis met de leeuwen, druk 1, 60 blz.
meisjes boek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In het deftige huis met de leeuwen is een meisje komen wonen. Twee vriendinnetjes krijgen daar erg in. Ze maken allerlei fantasiëën over dit kind. Dit meisje, Else, is bij haar Grootmoeder, omdat haar moeder gestorven is en vader in Indië woont. Ze blijkt niet gemakkelijk te zijn. Else heeft behoefte aan vriendinnetjes. Wanneer zij met de twee eerder genoemde meisjes in aanraking komt, wordt alles beter. Dan wordt ze veel aardiger. Invloed hierop oefent ook de Zondagsschool uit. Else, die eerst apart onderwijs kreeg in huis, mag tenslotte gewoon naar school en gewoon met de andere meisjes omgaan. Dat is voor Else het toppunt van geluk. Algemeene op- of aanmerkingen: In dit boekje, dat aardig boeiend geschreven is, zit veel leerzaams. De groote beteekenis van de Zondagsschool blijkt hier uit de practijk. De armoede wordt geteekend van "rijkdom zonder Christus". De verandering in Else's leven wordt echter oppervlakkig beschreven. Om zijn leerzame strekking kan het nog wel gebruikt worden. Het woord Heer wordt in plaats van Meere gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.