Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Hermientje, druk 1, 93 blz.
prijs f 1,15; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Door Hermientjes ongehoorzaamheid valt Oma, zodat opname in een ziekenhuis noodzakelijk is. Juffrouw Coba komt de huishouding doen, maar daar kan Hermientje niet mee overweg. Deze verhouding wordt echter goed. Een leuke logeerpartij heeft Hermientje nog. Het slot van het boekje is het huwelijk van de vader van Hermientje met zuster Elly.
Conclusie: Dit boekje zullen de meisjes graag lezen. Er zit spanning in. Wat vreemd doet het aan, dat er heel niet meer gesproken wordt over de houding van Hermientje, die in zekere zin de oorzaak was van het ongeluk van Oma. De karaktertekening is goed, de godsdienstige inhoud is soms wel wat vlak. Het boekje is echter wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.


Hermientje, druk 1, 93 blz.
Van Helga van de Vlasakker is het boekje Hermientje. Hermientje woont bij haar grootouders (moeder overleden, vader in Indonesië). Als oma haar iets vraagt, stelt ze weer uit, zodat oma het zelf doet en komt te vallen. Zelfverwijt en langzaam doorbrekend inzicht bij de kleine hoofdpersoon. Na maandenlang verblijf in het ziekenhuis wordt grootmoe weer beter. En dan komt vader thuis, om voorlopig thuis te blijven! Een prettig verteld, opvoedkundig verhaal.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.Hermientje, druk 2, 92 blz.
prijs f 1,20 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Hermientjes moeder was al heel vroeg overleden, vader was in Indonesië, Hermientje bij opa en oma in Holland. Door háár schuld breekt oma een dijbeen. Hermien kan niet opschieten met de angstig-preciese hulp Coba. Als ze een sauskom laat vallen, wordt het een conflict. Hermientje loopt weg, maar na gesprek veranderen beiden en groeit langzamerhand een betere verhouding, niet zonder strijd en gebed. Oma komt thuis uit het ziekenhuis, vader met verlof uit Indonesië. Op oma's 70e verjaardag vertelt vader, dat hij gaat trouwen met zr. Elly, die oma thuis verpleegde. Strekking: De strijd tegen gemakzucht en koppigheid kan slechts biddende gewonnen warden.
Conclusie: Een kostelijk boekje voor onze oudere meisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.