Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het Kerstverhaal, druk 2, 31 blz.
geschikt voor jongens en meisjes van 5-7 jaar. Prijs: f 6,90.
Inhoud: Dit is een drietal kleur- en vertelboekjes. Het eerstgenoemde boekje vertelt de Schepping, het tweede 'Jona' en 'Het verloren schaap' en het derde de geboorte van Jezus. De boekjes hebben een kleurige omslag. De verhalen zijn in dichtvorm gegeven. De illustraties zijn tekeningen, bedoeld om te kleuren. De tekeningen zijn strak van lijn en modern van opzet. Zeer geschikt om als kleurplaten te gebruiken. In het Kerstverhaal is soms het Kind Jezus afgebeeld, met enkele eenvoudige lijnen getekend. Op enkele uitzonderingen na bewonder ik de tekeningen.
Beoordeling: Deze boekjes brengen mij enigszins in verlegenheid. Niet om de kleurplaten. Die zijn grotendeels goed bruikbaar, soms heel fraai, zowel die van Walter Jacobsen als die van Aline v.d. Heide. Mijn probleem vormen de gedichtjes, of, liever, versjes. Hanna Lam is er een meesteres in. Er zijn schitterende versjes bij, die getuigen van een groot talent. Weinigen zijn in staat om de verhalen van de Schrift zei treffend te vereenvoudigen zonder ze te versimpelen, zo in één regel soms de essentie van de Bijbelse Boodschap weer te geven. Bijvoorbeeld dit versje:
Hij schoof de sterren in hun baan
de nacht kreeg een gezicht,
God zag het en Hij vond het goed
dat hemeldak vol licht.
Dit is een keuze uit 'In het begin'. Daar eindigt het echter met:
De mensen moesten uit de hof
de wijde wereld in.
Samen met God en met elkaar
werd het een nieuw begin!
Zo kan met toch de ernst van de zo diep ingrijpende zonde van de mens niet afdoen? Meer Bijbelgetrouw vind ik het verhaal van Jona weergegeven. In helder klinkende versvorm. Het stopt alleen wat te vroeg bij de boze Jona onder zijn boom. De tekeningen hier zijn heel goed. Minder tekstgetrouw is het verhaal van het verloren schaap. Waar lees ik in de Bijbel van de 'herdersvrouw' (blz. 28)? Ook de tekeningen bij dit verhaal zijn niet zo geslaagd als de andere. In het Kerstverhaal lezen we van Maria:
Maria zingt van puur geluk:
'0 God, wat bent U goed.
De arme mensen tellen mee
U geeft ons nieuwe moed!'
Ook hier wordt van 'zonde' en 'Zaligmaker' niet gesproken.
Conclusie: In concludeer, dat er veel goeds in deze voor de kleinsten gemaakte boekjes is te vinden. Ze hebben echter op essentiële punten aanvulling of correctie nodig. Voor de kinderen op onze zondagsscholen zijn ze, naar onze maatstaven gemeten, niet geschikt. M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1986

Open Boekbeoordeling.