Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Wat Gods genade vermag in een jong kind, druk 6, 79 blz.
1 foto. f 0.90. Geb. f1.50. (Alle boeken zijn ingenaaid bij getallen voor Zondagsscholen te verkrijgen voor de helft van den prijs). (De handen zijn fraai.) "Een aandoenlijk verhaal dat niemand zonder innerlijke ontroering zal lezen", zegt Dr. J.H. Gunning J.Hzn. en hij voegt hier aan toe: "Hoe vroeg kan de genade reeds bezit nemen van een kinderziel; hoe heerlijk het jonge oog voor de eeuwige wereld openen." Deze woorden teekenen het boekje en zijn inhoud. Het beschrijft met groote nauwkeurigheid heel het leven van den kleinen jongen, die op 61/2 jarigen leeftijd naar den Heere Jezus is gegaan. Reeds als kind van 21/2 jaar stelde hij zich niet met een formuliergebedje tevreden. Zijn geloof en zijn liefde voor den Heiland, zijn ziekte en zijn sterven worden uitvoerig meegedeeld. Piƫteit verbiedt hier bijkans kritiek. Anders zouden we er onze verwondering over uitspreken. dat met geen woord over den Doop wordt gerept. Zeer zeker kan dit boekje tot groote vertroosting zijn voor ouders, die kinderen door den dood missen moesten; zeer zeker kan het ook, door de ouders met hun kinderen gelezen, voor die kinderen tot een grooten zegen zijn. Dit alles neemt echter niet weg, dat we hiel volstrekt niet met Evangeliseerende lectuur voor Zondagsschoolkinderen te doen hebben. Als zoodanig zou het gebruik misschien zelfs te ontraden zijn, omdat de hier beschreven toestanden, ervaringen en uitingen van buitengewoon geestelijk leven ver buiten de sfeer van de meeste onzer leerlingen liggen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1925