Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Gerrit, Piet en Anneke in de oorlog, druk 1, 70 blz.
geb., geïllustr., geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar.
Inhoud: Een verhaal uit de oorlog. Vader Zwart is gevangen genomen. De kinderen zorgen voor voedsel voor het gezin en krijgen moeilijkheden met een landwachter. Het gezin krijgt inwoning bij boer Langendijk. Plotseling komt vader weer thuis. Hij is gevlucht.
Conclusie: Een heel goed verhaal voor jonge kinderen. Goed verantwoord. Kan zonder bezwaar in kinderhanden gegeven worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen. J. ten Berge
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1986

Open Boekbeoordeling.


Gerrit, Piet en Anneke in de oorlog, druk 2, 67 blz.
geillustreerd, gebonden, leeftijd: jongens en meisjes vanaf 8-11 jaar, prijs f 13,50.
Inhoud: Gerrit, Piet en Anneke Zwart maken de oorlogsjaren mee. Gerrit en Piet gaan op eten uit. Soms worden ze bespied door de N.S.B.-er Krammer, bijgenaamd "Puntje". Vader moet in Duitsland werken. Door het weinige en slechte voedsel wordt Anneke ziek. Moeder mag met de kinderen op de boerderij van Lagendijk tijdelijk wonen. De mooiste dag is als vader uit Duitsland komt. Met elkaar beleven ze de bevrijding.
Conclusie: Ecn mooi en fijn geschreven boekje. De stijl is goed. De compositie is goed. Het boekje ademt een Christelijke sfeer.
Eindoordeel: warm aanbevolen. C. L. Maaskant
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1992

Open Boekbeoordeling.