Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.Th. van Munster

Waarom Jopie bang was, druk 1, 78 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jopie gaat voor het eerst naar school. Voor één ding is hij bang, voor het hok, waarin stoute kinderen gestopt worden. Jopie is wel een lieve jongen, leert ook wel goed, maar hij kan niet stilzitten. Hij moet nog al eens in de hoek staan. Telkens belooft hij beter te zullen oppassen. Als de meeste kinderen verkouden zijn, heeft één van de jongens een doosje met dropjes. Wat wil Jopie ook graag zoo'n doosje hebben. Hij probeert het op alle mogelijke manieren, maar zijn moeder vindt het snoepen. Dan steelt hij een dubbeltje uit moeders portemonnaie. Nu wordt hij toch bang. De juffrouw vertelt van Achan. Hij denkt aan de gevangenis. Hij wordt zoo onrustig. Eindelijk vertelt hij alles aan zijn moeder. Nu wordt alles weer goed, maar op Kerstfeest krijgt Jopie nu niets van zijn ouders. Algemeene op- of aanmerkingen: Ook in jonge kinderen zit de zonde. Snoeplust en niet-onder-willen-doen voor een anderen jongen brengt Jopie tot stelen. Het eene kwaad voert tot het andere. Jopie's onrust wordt goed geteekend. We moeten de zonde voor God en menschen belijden en om vergeving bidden. Dit kan alleen rustig maken. Of kinderen in de eerste klas, die nog zoo kort op school zijn, in het algemeen doen, zooals hier beschreven wordt, lijkt twijfelachtig. Het is ook de vraag of het juist is om Jopie voor straf op Kerstfeest niets te geven. Komt dit overeen met hetgeen we op Kerstfeest gedenken? Komt dit overeen met hetgeen we op Kerstfeest gedenken? Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.