Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

En Jacobus was een hondje ..., druk 1, 63 blz.
G. K. C. 0. 12 t. d. t. 75 cent. Drie kinderen (broer, zus en 'n klein broertje) loopen met hun hond door de weilanden over een dijk om stekeltjes te gaan visschen. Broer vindt 'n vermolmd, oud hek, dat een weiland afsluit en gaat daar op zitten "fietsen". 't Hek bezwijkt, waarop ze 't weiland ingaan en een schaap met 'n lammetje aan 't schrikken brengen. De boer, die de eigenaar van 't land is, komt juist voorbij, met kiespijn en 'n slecht humeur en duwt de indringers in de hooischuur. De boerin, die in de schuur moet zijn, schrikt en ziet ze in 't donker voor inbrekers aan. Met den knecht en twee meiden gaat ze terug naar de schuur, waar ze de kinderen ontdekt. Ze worden dan vriendelijk behandeld. Hun groote broers komen ze zoeken en brengen ze op de fiets, 's avonds, weer naar huis. In hun benauwdheid, toen ze in de schuur gevangen zaten, hadden ze samen gebeden; de gelukkige afloop is dus een gebedsverhooring. Het boekje is met groot verteltalent geschreven. Het verhaal is zeer eenvoudig en volstrekt niet onwaarschijnlijk, maar toch zeer boeiend. De auteur heeft veel gevoel voor humor en toont een gelukkige gave om die op ongezochte wijze te uiten. Een bezwaar is, dunkt ons, dat de schrijfster de capaciteiten van haar lezend publiek (5-8 jaar) ietwat overschat. Dit bezwaar komt vooral naar voren, als we den vorm van 't verhaal beschouwen. Het is goed gesteld door iemand, die met liefde 't polderlandschap heeft gadegeslagen, en die, zooals reeds gezegd werd, veel gevoel voor humor heeft. Dit zijn dingen, die in een boek voor oudere kinderen een zeer gelukkig effect zouden sorteeren, maar o.i. vrijwel verloren gaan voor 5 tot 8-jarigen. Zoo krijgt het bijzonder aardige boekje een min of meer tweeslachtig karakter. En dat is heel jammer, want het verhaal doet in zijn beste plaatsen voor kunst als van v. d. Hulst niet onder. Om met 't begin te eindigen: de titel is geen bijzonder gelukkige vondst. De hond is niet meer dan een amusante bijfiguur in 't verhaal. Alles samen genomen heeft dit boekje buitengewone qualiteiten. Ook in ander opzicht herinnert het echter aan sommige verhalen van Van der Hulst: de evangeliseerende factor wordt gemist. Dat is jammer in een boekje voor de Evangeliseerende Zondagsschool.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929En Jacobus was een hondje ..., druk 1, 63 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal voor 5-8 j., 61 blz., prijs f 0.75 gecart. Bij getallen voor halven prijs. Met lettergreepverdeeling.
Korte inhoud: Drie domme kindertjes gaan spelen in een wei, maken een hekje kapot en gaan een lammetje pakken. Maar er komt een groote boer, die kiespijn heeft en een steek van een mug op z'n neus, en die erg mopperig is. Die neemt de stoute kindertjes mee en sluit ze op in de hooischuur. Daar in het donker schrikt de boerin van hen, en neemt ze daarna mee naar binnen en tracteert op aardbeien. Beoordeeling: Lettergreep-verdeeling, korte zinnetjes, veel afwisseling, veel handeling en een grapje hier en daar. De kleuters van 5-8 zullen het met heel veel smaak lezen. Voorzoover ik het zag staan er geen fouten in. Voor de bibliotheek der 2e klasse hartelijk aanbevolen. J. Rademaker.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930