Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Drie wakkere jongens, druk 1, 157 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk; 157 bladz. In de illustraties zijn de gezichten niet te best geslaagd. Ingen. f 1.75, gec. f 2.15, geb. f 2.50. De schrijver geeft zelf den leeftijd aan: 10-14 jaar. Ik ben het daarmee eens.
Korte inhoud: Hans, Kees en Piet brengen hun vacantie door met zwemmen, visschen, vlieger-oplaten, varen (waarbij ze net een windhoos ontkomen), bramenzoeken. Piet gaat nog een week logeeren bij zijn grootouders, rijdt veel op een oude fiets en komt een keer kopje-onder in de sloot terecht. Op het dorp komt een troep Zigeuners, die, terwijl de diender slaapt, stelen van de veldproducten. In den volgenden winter doen Piet en Kees mee met den wedstrijd in het hardrijden op schaatsen. Kees wint een zilveren horloge. Hans is toen al sukkelend, wordt later ziek en sterft in de zekerheid, dat hij naar den hemel gaat Beoordeeling: 't Is een gezellig boek met heel gewone jongens-avonturen. Bovendien worden 11 blz. ingenomen door het aardige verhaaltje, dat meester op den laatsten schooldag vertelt en 7 blz. door het gesprek, vol met moppen, van Hans en Kees met den leuken schoenmaker, Piets vader, 't Is jammer, dat de "man van 't gezag" (hier de veldwachter) ook weer een bespottelijk figuur moet slaan. 'k Vind dat een afkeurenswaardige mode in onze jongensboeken! Het boek heeft een triest slothoofdstuk: Een droevig, maar heerlijk einde. Ernstig gestemd zullen de lezers het boek nu sluiten Hartelijk aanbevolen. A. K.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930