Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Voor twee kwartjes, Marijke?, druk 1, 70 blz.

Open omschrijving in BoekMet een kwartje de wererld rond, Toos M. Saal-Zuurveen, 1999
Jenny Slegers-Kwakkel

Voor twee kwartjes, Marijke?, druk 1, 70 blz.
prijs f 1,15; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Allerlei belevenissen van een gezin met drie kinderen: de vierjarige Willy, die een keer verdwaalt, de zevenjarige Frits, die krom praat en bang is en judo-les krijgt en dan de oudste, Marijke, die zich altijd verongelijkt voelt en vaak erg lelijk doet, vooral tegen moeder. Tijdens het vakantieverblijf aan zee gaat het wel niet haar, maar thuisgekomen, is 't weer mis. "Mocht ze maar bij Hilda (haar vriendinnetje) wonen". "Vooruit", zegt vader "daarheendan. Hilda's moeder krijgt nog twee kwartjes toe." Maar 's avonds moet Marijke al komen vragen of ze weer terug mag komen. Op Kerstfeest wordt er een broertje geboren, waar de kinderen erg blij mee zijn. Marijke is nu heel lief voor moeder. Strekking: Menen, dat anderen altijd worden voorgetrokken, is een lelijke karaktertrek. Deze ouders proberen met wijsheid deze slechte eigenschap van haar dochtertje te overwinnen.
Conclusie: De compositie van hoofdstuk 9 acht ik, ondanks de goede bedoeling, minder gelukkig. Er had ook een plaats ingeruimd dienen te worden voor het kinderlijk gebed bij Marijke in de strijd tegen haar zonde.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Jenny Slegers-Kwakkel

Voor twee kwartjes, Marijke?, druk 2, 70 blz.
prijs gebonden f 1,15; meisjesboek.
Inhoud: Belevenissen van Marijke en haar vriendinnetje Hilda. Met vader, moeder en broertje viert Marijke een blij Kerstfeest, want er is in 't gezin een nieuw broertje geboren. Strekking: Opvoedkundig, godsdienstig.
Conclusie: Een goed boekje voor onze meisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Jenny Slegers-Kwakkel

Voor twee kwartjes, Marijke?, druk 3, 75 blz.
7 t.d.t., G.K.C.B., M. 8-11 j., (zie B.B. 1959). Bij de 2e druk van dit boekje in 1959, maakten wij bezwaar tegen hoofdstuk 6. Dit moest zijn hoofdstuk 9. En het bezwaar blijkt achteraf op een misverstand te berusten. Met die kwartjes hebben de ouders het niet als ernst bedoeld. De bedoeling van dit boek is, de kinderen te leren vechten tegen de afgunst. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963

Jenny Slegers-Kwakkel

Voor twee kwartjes, Marijke?, druk 3, 75 blz.
prijs gebonden f 1,20; meisjesboek.
Inhoud: Marijke meent dat zij altijd alles moet doen: Zij is de oudste en dat vindt ze niet leuk. Haar vriendin is enige dochter en die heeft het veel beter dan zij! Dat maakt haar kribbig, totdat ze het eens ondervindt, als ze bij haar vriendin in huis komt. Strekking: We moeten tevreden zijn met de plaats, die ons gegeven is en letten op onze voorrechten. Verder komt er in uit dat we veilig zijn in 's Heeren hoede en dat de gave van Gods Zoon het schoonste geschenk van de Heere is.
Conclusie: Een boekje met veel afwisseling en een poging om ouders te tekenen met een moeilijke dochter, die ze met wijsheid zoeken te veranderen en te helpen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
Jenny Slegers-Kwakkel

Voor twee kwartjes, Marijke?, druk 4, 76 blz.
prijs gecartonneerd f 1,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Marijke, negen jaar en de oudste van drie kinderen, heeft een lelijke karaktertrek: een ander heeft en krijgt steeds meer dan zij. Ze voelt zich vaak verongelijkt. Bij haar vriendinnetje Hilda is 't veel fijner! Vader en moeder vinden 't goed, dat ze bij Hilda gaat wonen. Hilda's moeder krijgt nog twee kwartjes toe! 's Avonds wil Hilda's moeder haar niet langer hebben; twee kwartjes is niet genoeg! Met "hangende pootjes" moet Marijke terug. Ze heeft haar lesje geleerd. En met Kerstmis wordt een broertje geboren. Strekking: Marijkes ouders zien en bestrijden de karaktergebreken van hun dochtertje. Maar de manier "Voor twee kwartjes, Marijke?" lijkt mij pedagogisch niet gelukkig gevonden. Een meisje van 9 jaar kan toch wel op kinderlijke wijze tot inzicht van en strijd tegen het kwade komen?
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.