Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Voor alle dagen van het jaar, druk 1, 337 blz.
geb.; heel mooi geïllustreerd; geschikt voor jongens en meisjes van 6-11 jaar; prijs f 34,75.
Inhoud: Dit boek is meer een dagboek dan een kinderbijbel. Het volgt nauwkeurig de kalender: 1 januari begint met Genesis 1. Zo gaat dit boek in 365 korte bijbelgedeelten het hele jaar door. Een grote verdienste van dit boek is, dat ook de minder bekende gedeelten aan de orde gesteld worden, b.v. Ezra, Nehemia, Haggaï en de brieven van Paulus en Openbaring. Elk stukje is voorzien van een prachtige illustratie in kleur. Inhoudelijk blijft het dicht bij de tekst van de Bijbel. Zoals de schrijfster in het woord vooraf zegt, kan het boek er toe bijdragen, dat veel kinderen de weg 'ontdekken naar de Bijbel zelf.
Conclusie: Een prachtig uitgevoerd dagboek. Het taalgebruik laat hier en daar te wensen over, b.v. "Als ik dood ga (Abraham), Mirjam mag toch niet doodgaan, Jozef wilde niet vrijen. Schrijfwijze wijkt soms af, b.v. Refidim (Rafidim) Chur (Hur). Gebruik van het woord Heer.
Eindoordeel: matig aanbevolen. C. L. Maaskant
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1991

Open Boekbeoordeling.