Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De vrijbuiters van Kennemerland , druk 2, 189 blz.
De "Vrijbuiters" is een verzameling schetsen, meest heldenfeiten betreffende, bedreven door de kloeke mannen van den binnenlandschen krijg van 1572-'76. De fragmentarische berichten hieromtrent zijn door den Schrijver vereenigd tot een geheel, door ze te groepeeren om den persoon van Jonker Henric van Berkenrode en diens ouden lijfknecht Taams, die, nadat Henric's ouders om 't geloof ter dood gebracht waren, binnen Haarlems muren, de zorg voor den jongen van Berkenrode op zich genomen had. Toch is er in het verhaal o.i. te weinig werkelijke concentratie. We vinden hier niet veel redeneering, maar handeling. Jongens van 12-16 jaar zullen er in genieten. Stijl en taal zijn goed. We noteerden slechts blz. 137: aan de Wormerveer, waar de weggelaten dient te worden; en voorts eenmaal brei, in plaats van brij. Bij een derden druk ware een kaartje van het toenmalig Kennemerland zeer aan te bevelen. Vooral historische verhalen juichen wij toe. Het blijft altijd goed, onze geschiedenis weer voor 't opkomend geslacht in herinnering te brengen, ook onzen Vrijheidsoorlog. De guerilla van 1572-'76 is een der weinige perioden van den 80-jarigen oorlog, waarin werkelijk 't volk goed en bloed geofferd heeft. Helder komt in dit verhaal uit, dat het oprechte geloof zelfs den marteldood niet vreest, dat God uitkomst geeft in allen nood, zoo we ons slechts op Hem verlaten. Doch evenzeer, dat niet allen door een edel beginsel tot den strijd werden gedreven. Dit boek over oorlog kweekt geen liefde tot den oorlog, veeleer waarschuwt het er voor, dat de strijd tegen onderdrukking des vaderlands en voor de zaak des Heeren nimmer ontaarden mag in een streven, om aan persoonlijke wraakzucht te voldoen. Al is dit boek niet meer bepaald voor onzen tijd, het bevat veel goeds en leerzaams, waarom het nog steeds aanbevelenswaardig is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.