Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Vliegtuigbouwers, druk 1, 107 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In de vacantie bouwen twee jongens, Hans en Edu, een vliegmachine van een paar kisten, wat planken en wielen, Verdere benoodigdheden stelen ze bij een opkooper van oud ijzer enz. Hierbij nemen ze Herman mee. Wanneer hun diefstal opgemerkt wordt, loopen ze zoo hard mogelijk weg. Maar Herman valt in het oud roest en heeft dientengevolge een diepe snee in zijn hand. Bloedvergiftiging is hiervan het gevolg. Edu voelt schuld. Want hij heeft Herman meegelokt. Wat is hij bang, dat de diefstal uit zal komen. Bij ongeluk kwam hij tenslotte toch tot een bekentenis, En het einde maakt alles goed. Edu gaat met zijn vader een echten vliegtocht maken. Algemeene op- of aanmerkingen: Er zit spanning in dit verhaal. Het is levendig en boeiend geschreven. Daarom is het jammer, dat het slot zoo onbevredigend is. Godsdienstig is het boek erg oppervlakkig. De schrijver had de ernst van het kwaad meer moeten teekenen. Gemist wordt ook het echte berouw over de zonde, dat dieper gaat dan spijt hebben. Daarom moet onze conclusie zijn:
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.