Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De diligence of de reis naar de stad der erfenis, druk 6, 111 blz.
De tweede helft van den titel geeft het onderwerp van dit boekske aan. De stad der erfenis, dat is het Huis des Vaders, met de vele woningen. De erfenis is de vreugde in 's Vaders huis. Of De Liefde dit noemt? Neen; hij spreekt over de nalatenschap van zijn Deventer tante en zijn terugreis naar zijn ouderlijke woning om uit de handen van zijn vader de erfenis te ontvangen. Men ziet dus: hier hebben we te doen met voortgezette beeldspraak. Dit boekje heeft een heerlijke strekking. Het versterkt het leven des geloofs van allen, die weten door genade op reis te zijn naar het Vaderhuis hier boven. Het vaagt twijfelingen weg en biedt op een gouden schaal kostelijke levenswijsheid. We wenschen dit boekske in ons bezit te hebben en vele malen te lezen. De stijl is puntig en in ieder hoofdstuk in overeenstemming met het behandelde onderwerp. Men geniet van zulk zuiver Nederlandsch. Ofschoon dit boekje verouderde toestanden schetst, hebben wij voor den inhoud grooten lof en bevelen het voor jongelieden en volwassenen hartelijk aan. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908