Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. Sparenburg Jr.

De heldin van Loos , druk 1, 31 blz.
De heldin van Loos is Emilienne Morreau, een zeventien-jarig meisje in Noord-Frankrijk. Loos komt in het bezit der Duitschers. Als de vader van Emilienne gestorven is, maakt zij zelf een lijkkist, daar er nergens, één is te krijgen. Nadat de stad weer in Fransche handen teruggekomen is, verpleegt ze de gewonden, zelfs met levensgevaar en ontvangt daarvoor tot belooning van de Fransche regeering het oorlogskruis. De taal is slordig. Op bladz. 4 staat: deed verstoren, in plaats van verstoorde. Iets verder moet tevergeefs, of doch vervallen; 5: zich een gebeurtenis laten welgevallen; 8 : meer en meer waren zijn krachten begonnen af te nemen; 17 ; geschapen naar Gods beeld, gerechtigheid en heiligheid; 20 : vruchtaanbrengende wegen. Oorlogsellende en te midden daarvan liefdesopoffering den kinderen te laten zien, is misschien wel goed, hoewel de hartjes er al meer dan vol van zijn. Treffend is de liefde van E. voor haar overleden vader; de zelfopoffering voor gewonden; het sterven van een Britsch officier, die in Christus zijn Borg heeft gevonden; de decoratie met het oorlogskruis. Beter bedoeld dan uitgevoerd is het slot van 't verhaal als E. getuigt: "Oneindig meer heeft Hij (de Heere Jezus) toén gedaan, dan ik ooit zoude kunnen doen, want wij worden gered van den eeuwigen dood door Zijn dierbaar bloed". Die overgang is "gemaakt" en niet uit het fijn-voelend Christenhart geboren. 't Is uitnemend, van Christus' verdienend lijden te spreken; het geschiede echter niet te onpas, maar gemotiveerd. De kinderen zullen dit boekje met groot genoegen lezen. Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.