Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. van den Akker

De hut van den strooper, druk 1, 101 blz.
Dit verhaal is eenigszins romantisch getint. 't Kan zoo gebeurd zijn. En jongens lezen zoo iets graag. Een Christelijk verhaal is het óók. 't Laat de kracht van het geloof zien. In "de hut van den strooper", woont Oude Derk, bezembinder en strooper tevens. Drie trouwe schoolvrienden, Piet, Maarten en Tammo, die van boer Reinders (een Christen), toestemming hebben om in 't Zwanenbosch te spelen, komen in aanraking met Derk. Piet, die voor moeder een boodschap moet doen bij Derk, lijkt iets op diens gestorven zoontje Arie; na zijn dood is Derk in opstand tegen God. De aanraking met de jongens, en, meer nog, het bezoek van den vromen Reindert brengt Derk tot inkeer. De jongens hebben voor de hulp bij 't verweiden van zijn koeien van boer Reinders elk een zak vol peren en een kwartje gekregen, dat ze eerst wegstoppen onder een steen in hun geheime speelplaats in 't Zwanenbosch. De veldwachter verdenkt hen van diefstal, maar alles komt terecht en hun onschuld blijkt. Derk wordt weer arbeider bij Reinders en de vervallen hut wordt geslecht. De jonge lezers zullen vast en zeker den prettigen verteltrant apprecieeren; bovendien heeft het milieu veel aantrekkelijks; er waait frissche buitenlucht in; er is ook de prikkelende sfeer van het jongensavontuur. Bovendien is het Christelijk element van goed gehalte: in eenvoudigen vorm geeft het onvergetelijke lessen. "Zonder God is er geen geluk mogelijk op de wereld". "Onthoudt, dat van alles, wat een mensch doet, hij voor God verantwoording schuldig is; gelukkig, als je Jezus tot Heiland hebt". Ook het gebed om Jezus' wil ontbreekt niet. We bevelen dit boekje gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

W. van den Akker

De hut van den strooper, druk 1, 101 blz.
Een avontuurlijk verhaal, dat jongens zeker zal boeien. 't Speelt op een dorp. Drie schooljongens gaan op verkenning uit, bespieden Derk den strooper en willen in het bosch een kampeerhut bouwen. Natuurlijk komt ook een veldwachter op het tooneel. De strooper, die een ander mensch wordt, geeft zijn hut aan de kleine gasten in bruikleen, hijzelf komt als vroeger bij een boer weer aan den arbeid. De schrijver weet aan de gebeurtenissen een natuurlijk verloop te geven, maar in het uitbeelden van zijn jongens schiet hij te kort. De lezers leeren die knapen maar oppervlakkig kennen. Voor jongens van 10 tot 12 jaar. Toch wel aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
W. van den Akker

De hut van den strooper, druk 1, 101 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In een haveloos hutje op de heide woont Derk, de strooper. Eerst woonde hij met z'n vrouw en z'n zoontje Arie in een lief huisje op het dorp. Op een keer toen de school uitging, liep Arie het schoolplein af den weg op en kwam in botsing met een fietser, die een bijl in de hand had. Arie liep een diepe wonde op in den hals en bloedde dood. Een paar maanden later stierf z'n vrouw. Derk, gebroken van smart, stond op tegen God; hij kwam niet meer in de kerk; hij ging wonen op de heide en werd strooper. Boer Reinders, een Christen in woord en daad, wijst Derk er op, dat hij met z'n verdriet en moeite tot Jezus moet gaan. God heeft hem terechtgebracht en Derk buigt z'n knieën voor den Heere. Derk wordt weer knecht bij boer Reinders en begint een nieuw leven. Een aardige boer, die Reinders. Hij bezorgt de jongens een leuken Woensdagmiddag. Echte jongens zijn het en wat maken ze een avonturen mee. Een leerzaam boekje.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.